Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Randvoorwaarden erosie: veranderingen vanaf 2016

Gepubliceerd op 18-12-15

Op vrijdag 11 december heeft de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring verleend aan een vernieuwde aanpak voor erosiebestrijding. Deze veranderingen komen er na kritiek op het vorige erosiebeleid dat van kracht was sinds 2014 en effectief in werking was sinds begin 2015. De nieuwe erosieregeling zal in werking treden onder de randvoorwaarden van het GLB vanaf 2016

Erosiegevoeligheid perceel

Elk perceel heeft in functie van deze regelgeving een erosieklasse toegewezen gekregen. Er zijn nog steeds 6 erosiegevoeligheidsklassen: zeer hoog (paars), hoog (rood), medium (oranje), laag (geel), zeer laag (licht groen) en verwaarloosbaar (donker groen). Maar er zal wel een herberekening van de erosieklasse per perceel gebeuren in de “Bodemerosiekaart 2016”. Wanneer uw perceel behoort tot de klassen zeer hoog, hoog, medium of laag zal deze voorgedrukt staan op het papieren formulier van de verzamelaanvraag. De mogelijkheid om een herklassering aan te vragen m.b.v. een bodemanalyse blijft bestaan. Enkel voor de paarse en rode percelen is men verplicht maatregelen te nemen. Er komt geen uitbreiding van de randvoorwaarden naar oranje of gele percelen.

Aanpak op maat

Aan land- en tuinbouwers worden pakketten van maatregelen voorgelegd waaruit ze een keuze kunnen maken die het best aansluit op hun specifieke bedrijfsvoering. Uiteraard is er differentiatie tussen paarse percelen (zeer hoog) en rode percelen (hoog erosiegevoelig). Verder worden de nodige maatregelen ook bepaald door de teeltcategorie die op het perceel aanwezig is.

Hier is een vereenvoudiging van de categorieën doorgevoerd:

Maatregelenpakketten

Afhankelijk van de teeltcategorie en de erosiegevoeligheid van het perceel mag of moet je een bepaald maatregelenpakket behandelen.

De mogelijke pakketten zijn:

Tot slot

Goed nieuws is dus dat de nieuwe erosiewetgeving rekening tracht te houden met de landbouwpraktijk. Zo moet de (complexe) verplichte teeltrotatie niet langer toegepast worden. Voor paarse percelen (zeer hoog) blijft tot slot wel gelden dat blijvend grasland niet mag omgezet worden naar akkerland.

Vergeet niet dat er voor bepaalde erosiemaatregelen steun mogelijk is via de beheerovereenkomsten (klik hier voor info) of VLIF voor niet-productieve investeringen (klik hier voor info).

Een volledig overzicht van de maatregelen in het kader van erosiebestrijding zal binnenkort ter beschikking gesteld worden op de websites van de Vlaamse overheid.

Geertrui

Geertrui

landbouwadviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.