Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Premie voor gespecialiseerde zoogkoeienhouderij

Gepubliceerd op 07-04-15

Vanaf 2015 is er een nieuwe gekoppelde premieregeling in het leven geroepen voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij. De vroegere zoogkoeienregeling is volledig ophouden te bestaan. Het laatste onderdeel van de campagne 2014 is het uitbetalen van het saldo in het voorjaar van 2015.

Saldo zoogkoeienpremie campagne 2014

Alle landbouwers met een correcte aanvraag hebben op 20 november 2014 een voorschot van 80% per premiewaardig rund ontvangen. Nu volgt er nog een saldo uitbetaling van de resterende 20%. 

Landbouwer die hun premieaanvraag voor 1 augustus 2014 indienden, kregen hun saldo reeds uitbetaald op 30 maart 2015. Landbouwers met een premieaanvraag tussen 1 augustus en 30 september 2014, zullen het saldo eind mei 2015 ontvangen. 

Zowel bij de uitbetaling van het voorschot als van het saldo is er een verlaging doorgevoerd van 12%. De zoogkoeienpremie bedraagt bijgevolg in totaal € 220 (€ 250 x 0,88). Waarbij reeds € 176 (€ 220 x 0,80) als voorschot werd uitbetaald. Aangezien de exacte overschrijding voor het totaal van alle aanvragen van de zoogkoeienpremie nog niet bepaald kan worden, werd er nog steeds gewerkt met een inschatting van de overschrijdingscoëfficiënt. Wanneer bij de eindanalyse blijkt dat de overschrijding voor de campagne 2014 kleiner is dan ingeschat, zal aan alle landbouwers een kleine bijbetaling gebeuren.

Nieuwe premievoorwaarden

In de nieuwe regeling voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij is er een nieuwe referentie vastgelegd die bepalend was voor de toekenning van nieuwe zoogkoeienrechten. Elke actieve landbouwer die over een nieuw zoogkoeienquotum beschikt op 1/1/2015 kan instappen in de nieuwe regeling. Dat quotum moet minimaal 20 bedragen. Elke landbouwer met minstens 20 rechten diende hiervoor een aanvraag 'deelname zoogkoeienpremie 2015' te doen op het e-loket en dit voor 15/12/2014. 

Premievoorwaarden:

Het nieuwe zoogkoeienquotum dient jaarlijks minstens voor 70% benut te worden om geen gedeelte van het quotum te verliezen. Een jonge starter zal pas quotum verliezen bij twee opeenvolgende jaren met een benutting van onder de 70%. Bovendien is het nieuwe premiestelsel niet opgebouwd uit rechten met een vaste waarde. Het premiebedrag is afhankelijk van de te verdelen enveloppe en het totaal aantal premiegerechtigde dieren waarvoor een aanvraag is ingediend.

 

Leen

Leen

adviseur studiedienst

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.