Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Oproep optekenen schade nachtvorst april

Gepubliceerd op 31-05-17

Het KMI oordeelt dat de late lentenachtvorst van 19 op 20 april een uitzonderlijk weersfenomeen was. De analyse van het KMI toont aan dat de koude uitzonderlijk streng was in 225 van de 308 gemeenten in Vlaanderen en in 20 jaar niet is voorgekomen. Hiermee is een eerste voorwaarde voldaan om de vorstschade te laten erkennen als landbouwramp. De tweede voorwaarde betreft de omvang van de schade, die in heel Vlaanderen minstens 1,24 miljoen euro moet bedragen met een gemiddelde schade per dossier van minstens 5.580 euro.

Aangifte vóór 10 juni

Om de voorwaarde van de schadeomvang te onderbouwen, is het optekenen van de schade van cruciaal belang. In de eerste plaats moeten getroffen land- en tuinbouwers de voorlopige schade en de oorzaak ervan zo snel mogelijk laten vaststellen door de gemeentelijke schadecommissies. Zij moeten zich richten tot de gemeente waar een perceel met schade gelegen is.
Gemeenten hebben tot zaterdag 10 juni de tijd om het departement Landbouw en Visserij een kopie te bezorgen van de schattingsverslagen van de eerste schadevaststellingen. Op basis daarvan kan uitgemaakt worden of de schadedrempels worden gehaald.

Verdere procedure

Als de schadedrempels gehaald worden kan de nachtvorst als landbouwramp erkend worden. Voor sommige teelten zal de exacte schade pas later op het seizoen duidelijk worden. Na een definitieve oogstraming moet ook de definitieve schade tijdens een tweede perceelsbezoek vastgesteld worden door de gemeentelijke schadecommissies. Die commissies zullen een beroep kunnen doen op de aanwezigheid van een expert van het Departement Landbouw en Visserij.

Aanvraag tot uitbetaling

Op basis van de schattingsverslagen kunt u een aanvraag tot uitbetaling aan het rampenfonds doen. SBB kan u hierbij helpen. Meer info in uw SBB-kantoor.

Geertrui

Geertrui

landbouwadviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.