Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Nieuwe regels voor het onbezoldigd mandaat. Bent u nog mee?

Gepubliceerd op 24-11-14

Zoals u wellicht reeds weet is de onbezoldigd zaakvoerder of bestuurder niet verzekeringsplichtig onder bepaalde voorwaarden. Allereerst moet het mandaat onbezoldigd zijn in rechte en in feite. Daarnaast mag u geen enkele andere zelfstandige activiteit uitoefenen, ook niet binnen uw vennootschap. Zo mag u bijvoorbeeld geen taken van boekhoudkundige, commerciële of administratieve aard uitoefenen in uw vennootschap. Doet u dit toch, dan bent u verzekeringsplichtig als werkend vennoot. Let dus op dat u als mandataris in het kader van de vestigingswetgeving geen beroepskennis bewijst. U wordt dan geacht technische of commerciële activiteiten te verrichten waarvoor u dus verzekeringsplichtig bent.

Onlangs werden de regels voor de stopzetting van onbezoldigde mandatarissen versoepeld. Vanaf nu kunt u met één jaar terugwerkende kracht een beslissing nemen omtrent het onbezoldigd karakter van uw mandaat. Dit jaar loopt voorafgaand aan de maand waarin de beslissing tot niet - bezoldiging in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd of de maand waarin u een kopie van de beslissing van de Algemene Vergadering aan het sociaal verzekeringsfonds bezorgt.

Stel dat u op de Algemene Vergadering van 15 oktober beslist dat uw mandaat sinds 2013 onbezoldigd is. U stuurt dit bericht in november aan uw sociaal verzekeringsfonds. Aangezien de beslissing slechts één jaar terugwerkende kracht heeft voorafgaand aan de maand waarin u de beslissing heeft bezorgd aan uw fonds, kan de aansluiting ten vroegste vanaf 1 november 2013 worden beëindigd. Wordt uw mandaat op een gegeven ogenblik toch bezoldigd, dan bent u opnieuw verzekeringsplichtig vanaf 1 januari van het jaar waarin u de bezoldiging genoot.

Voortaan is het ook voldoende als de statuten vermelden dat "het mandaat onbezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing". Voordien moest de Algemene Vergadering het onbezoldigd karakter van het mandaat ook nog bevestigen.

Tot slot kunnen sinds 1 juli laatstleden ook alle buitenlandse mandatarissen beroep doen op het onbezoldigd mandaat.

 

Isabel

Isabel

juridisch adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.