Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Mestbank geeft nieuwe resultaten fosfaatanalyses vrij

Gepubliceerd op 01-06-17

Door het vijfde Mestactieprogramma (MAP 5) worden percelen ingedeeld in 4 klassen (I, II, III en IV). De bemestingsnorm op een perceel hangt af van de hoeveelheid fosfaat in de bodem en is afhankelijk van de teelt en de P-klasse. De Mestbank publiceerde vorige week op haar Mestbankloket de nieuwe status P-klasse na verwerking van heel wat bodemanalyses. Op het e-loket zullen deze resultaten niet worden overgenomen.

Als land- of tuinbouwer kunt u immers voor een bepaald perceel in een 'betere' P-bemestingsklasse terecht komen op basis van een bodemanalyse. Een erkend labo neemt het staal en voert een bodemanalyse uit voor de hoeveelheid plantbeschikbare fosfor via de ammoniumlactaattest. De betrokken percelen moeten in het jaar van de analyse zijn aangegeven in een verzamelaanvraag. De XY-coördinaten moeten aangeduid zijn op het analyseverslag.

Klasse IV als norm

Percelen zonder bodemanalyse worden sinds 2017 standaard in klasse IV ingedeeld, uitgezonderd percelen tot 30 are. Op basis van bovengenoemde bodemanalyse kan hiervan dus afgeweken worden.

Deadline 31 augustus

De resultaten van de bodemanalyses moeten ten laatste op 31 augustus aan de VLM bezorgd zijn om het volgende jaar door te werken in de bemestingsnormen. In 2016 konden de resultaten van de bodemstalen uitzonderlijk tot het jaareinde ingestuurd worden wegens de slechte weersomstandigheden. Uitzonderlijk werden de resultaten zelfs verwerkt voor de bemestingsnorm in 2017. Hierdoor werd de Mestbank overstelpt door gegevens van bodemanalyses die stuk voor stuk verwerkt moesten worden. In het voorjaar had de VLM alle stalen verwerkt tot 6 november. Dinsdag 9 mei werden dan op het Mestbankloket ook de resultaten van de staalnames - ingestuurd na 6 november - gepubliceerd.  

Resultaten beschikbaar in het Mestbankloket

U kan uw gegevens nakijken door in te loggen op het Mestbankloket. In de linkerbalk klikt u verder naar “staalname” en vervolgens naar “bodem”. Onder het tabblad “fosfaat” vindt u het rapport P-klasse terug. Het betreft alle percelen die na 6/11/2016 ingediend werden en al in 2017 van toepassing zijn, maar ook de stalen die tot 6 april dit jaar zijn ingestuurd (en dus pas in 2018 van toepassing zullen zijn).

Vergoeding voor staalname

In het rapportje kunt u ook lezen of u recht heeft op een terugbetaling van de staalname. Dit is zo voor actieve landbouwers die dankzij de resultaten van een bodemstaalname - in 2015 of later genomen - dalen naar klasse I of II. Voor percelen akkerland ontvangt u € 25 per staal en/of voor graslandpercelen € 50 per staal. De Mestbank zal de uitbetaling van de gerechtigde P-stalen deze maand uitvoeren.

Fosfaatbemestingsnorm

Er komt momenteel nog geen aangepaste bemestingsprognose, noch in het Mestbankloket noch in het e-loket van het Departement Landbouw. De recente gegevens van de nieuwe P-stalen worden pas verwerkt bij de voorlopige bemestingsnormen die in de zomer gepubliceerd zullen worden. Ook onder het scherm “perceelsinfo” van het e-loket wordt de nieuwe status P-klasse nog niet weergegeven.

Optimaliseren van stalen

Derogatiebedrijven zijn in de mogelijkheid om hun P-stalen te optimaliseren. Zij kunnen immers hun voorjaarsstalen derogatie waarin het fosfaatgehalte bepaald werd, insturen als P-staal voor een lagere bemestingsnorm. Voorwaarde is dan wel dat XY-coördinaten aangeduid zijn op het analyseverslag. Dit is immers een voorwaarde bij de P-stalen maar niet bij de voorjaarsstalen derogatie.

Tot slot kunnen we stellen dat staalnames de nodige aandacht verdienen bij uw jaarlijkse verzamelaanvraag en mestbankaangifte. Klanten die hun verzamelaanvraag laten invullen door een SBB-consulent krijgen een handig SBB-advies mee naar huis. Dit geeft een gepersonaliseerd overzicht van de verplichte en optionele stalen die dit jaar genomen moeten worden met de bijhorende voorwaarden.

Geertrui

Geertrui

landbouwadviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.