Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

MAP5: Welke nitraatresidudrempelwaarden zullen er gelden?

Gepubliceerd op 20-03-15

De residudrempelwaarden verschillen voor focusbedrijven en niet-focusbedrijven.

 abel: nitraatresidudrempelwaarden

Welke gevolgen worden gekoppeld aan een overschrijding van dit residu?

Afhankelijk van de hoogte van het nitraatresidu en van de aard van het bedrijf (focusbedrijf of niet-focusbedrijf) zal de landbouwer in het volgende jaar op eigen kosten het nitraatresidu moeten meten op één perceel (auto-controle op één perceel), of op bedrijfsniveau (auto-controle op bedrijfsniveau).

 

De auto-controle op bedrijfsniveau houdt in dat er ten minste voor elke teeltgroep 1 nitraatresidubepaling zal moeten gebeuren. Volgende teeltgroepen zijn weerhouden: grasland, maïs, granen, aardappelen, specifieke teelten (nl. groenten groep I, II en II, fruit en sierteeltgewassen) en overige teelten. Hoe groter de oppervlakte, hoe meer stalen er genomen moeten worden. Minimaal zullen er 3 bodemanalyses moeten gebeuren.

De evaluatie van deze auto-controle op bedrijfsniveau zal via een ingewikkeld schema gebeuren waarbij afhankelijk van de gewogen bedrijfsresidubepalingen, de individuele overschrijdingen en het nitraatresidu per teeltgroep, het bedrijf ingedeeld wordt in een 'nitraatresiduklasse'. In functie van deze klasse zullen er ook maatregelenpakketten worden opgelegd.

 

Jan

Jan

productmanager milieu

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.