Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Ligt uw grondwaterwinning in een actie- of waakgebied?

Gepubliceerd op 01-09-16

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas werden in maart 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In deze plannen zijn o.a. maatregelen uitgewerkt om een goede toestand te bereiken van onze waterlopen. Een van deze maatregelen betreft een 'gebiedsspecifieke vergunningsaanpak' van grondwaterwinningen.

Deze gebiedsspecifieke aanpak wil zeggen dat er bepaalde zones zijn waar extra inspanningen moeten geleverd worden om een goede toestand van het grondwater te bereiken. Er worden op welbepaalde plaatsen actie- en waakgebieden gedefinieerd.

Wanneer er binnen een grondwaterlichaam een gebied is dat niet verkeerd in een goede kwantitatieve toestand, dan spreken we van een 'probleemgebied'. Voor dit gebied worden herstelmaatregelen opgesteld om de kwantiteitsproblemen te verbeteren. Binnen 1 bepaald actiegebied worden dezelfde maatregelen genomen.

Een waakgebied is een gebied waarin de kwantitatieve toestand nog goed is, maar waar de druk hoog is en risico’s bestaand dat bij toenemende druk de toestand ontoereikend zou worden. Herstelmaatregelen zijn hier niet nodig, maar de aanvrager moet wel goed beargumenteren waarom en hoeveel grondwater hij nodig heeft. Deze gebieden worden door VMM nauwkeurig opgevolgd. Indien de toestand verslechtert, wordt er bijgestuurd.


Contouren van de actie- en waakgebieden in Vlaanderen

In tegenstelling tot de vroegere uniforme aanpak, zal er nu bij het vergunnen van een grondwaterwinning, gekeken worden waar deze winning juist gelegen is, en of er bijkomende maatregelen nodig zijn in dit gebied. Via de vergunningen zullen bijgevolg bijkomende inspanningen opgelegd worden indien grondwater wordt oppompt uit een dergelijk actie- of waakgebied, om een goede toestand van het grondwaterlichaam te bereiken.

Als voorbeeld noteren we hier de bijkomende inspanningen voor het Ledo Paniseliaan Brusseliaan Aquifersysteem (HCOV 0600) in Antwerpen - Sint-Niklaas.

Voor de actiegebieden in deze zone worden volgende herstelmaatregelen opgelegd:

Op de website Databank Ondergrond Vlaanderen (dov.vlaanderen.be) kan je via de nieuwe verkenner, specifiek voor je eigen situatie, inzicht verwerven of je grondwaterwinning in een actie- of waakgebied ligt, of je grondwaterwinning moet afgebouwd worden, en welke vergunningsvoorwaarden er naar de toekomst zullen worden opgelegd.

Je kan via het loket van DOV op een eenvoudige manier nagaan:

Je gaat als volgt te werk:

Stap 1: Website: https://dov.vlaanderen.be/ > nieuwe verkenner

Stap 2: Via de witte balk helemaal bovenaan het loket, kan je het adres van je grondwaterwinning ingeven of kan je naar de gewenste locatie inzoomen

Stap 3: Je klikt in de linker kolom van de verkenner helemaal beneden op 'kaartlaag kiezen'

Stap 4: Via te klikken op de informatieknop en vervolgens te klikken op de grondwaterwinning, krijg je de gewenste informatie voor deze grondwaterwinning of voor deze locatie.

Via de link naar het gebiedspecifiek beleid krijg je de informatie over de actie- en waakgebieden en kan je in de brochure zoeken naar het beleid dat in deze zone zal gevolgd worden.


Specifieke geografische informatie

Voor meer informatie kan je ook altijd terecht bij je SBB milieuadviseur.

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.