Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Laatste dagen melding hoevezaad

Gepubliceerd op 10-05-16

Een landbouwer die zelf geoogste granen gebruikt als zaaizaad is verplicht dit te melden voor 15 mei van het oogstjaar. Deze melding dient te gebeuren bij Intersemza (via www.hoevezaad.be). De landbouwer zal hiervoor een billijke vergoeding moeten betalen afhankelijk van de variëteit, die vervolgens doorgestort wordt naar de houder van het kwekersrecht.

Situering en meldingsplicht

Het Europees kwekersrecht beschermt de kwekers van zaaizaad in die zin dat het vermeerderen van materiaal van een ras niet is toegestaan, met uitzondering van de vermeerdering van zaaizaad van granen door landbouwers op het eigen bedrijf. Hoevezaad is bijgevolg de enige uitzondering die wel is toegestaan op voorwaarde dat de betrokken landbouwer het hoevezaad enkel gebruikt voor het eigen bedrijf én de teler voor 15 mei van het oogstjaar meldt dat hij gebruik maakte van hoevezaad. Hij moet dit melden aan de houder van het kwekersrecht en daarvoor een billijke vergoeding betalen.

Definitie hoevezaad:
Bij de oogst van een graangewas houdt de landbouwer een bepaalde hoeveelheid van het geoogste graan achter om te gebruiken als zaaizaad in het volgende seizoen. De landbouwer moet bijgevolg minder (duurder) gecertificeerd zaaigraan aankopen. Landbouwers spreken zelf vaak over het "triëren van graan". Het triëren is het (sorteer)proces dat dient te gebeuren vooraleer het geoogste graan gebruikt kan worden als zaaizaad. Dit proces wordt in de meeste gevallen uitgevoerd door een erkend loontriërder.

Om de administratie van deze billijke vergoeding te groeperen is er een samenwerking met Intersemza, de Belgische Interprofessionele Vakgroep voor Zaaizaden. Intersemza heeft de website www.hoevezaad.be in beheer om de aangiftes te verwerken.

Kleine bedrijven worden vrijgesteld van de aangifte en het bijbetalen van het kwekersrecht (billijke vergoeding). Onder kleine bedrijven wordt verstaan, bedrijven met minder dan 15 ha graangewassen. Onder graangewassen wordt verstaan de oppervlakte met de teelten: haver, gerst, triticale, tarwe, rogge en spelt.

Voorbeeld:
Een bedrijf met 16 ha graangewassen, waaronder 8 ha tarwe, 4 ha triticale en 4 ha gerst. Enkel voor de oppervlakte triticale (4 ha) is hoevezaad gebruikt. De landbouwer is meldingsplichtig, aangezien het areaal graangewassen > 15 ha. De oppervlakte graangewassen met hoevezaad speelt geen rol.

Tarieven

De billijke vergoeding die de landbouwer moet betalen aan de kweker is vergelijkbaar met het kwekersrecht dat anders moet betaald worden bij de aankoop van gecertificeerd zaaizaad. Echter ligt de vergoeding voor hoevezaad 50% lager dan het normale kwekersrecht die men in de handel verschuldigd is.
Indien uit de melding blijkt dat de landbouwer een kwekersvergoeding dient te betalen, ontvangt de betrokken landbouwer van Intersemza een factuur. Intersemza stort de ontvangen bedragen door naar de betreffende kweker/licentiehouder.

Indien de landbouwer in het kader van een teeltcontract voor een ras reeds een vergoeding afdraagt of heeft afgedragen, dan is de landbouwer nog steeds verplicht om de melding van hoevezaad door te geven. Maar hierbij kan melding gemaakt worden dat hiervoor reeds een vergoeding betaald is. Bijgevolg zal de landbouwer geen factuur ontvangen.

Afhankelijk van de gebruikte variëteit geldt een andere billijke vergoeding, deze varieert tussen de € 2,40/100 kg en de € 4,00/100 kg (exclusief 6% btw).

Aangifte

De aangifte is zeer eenvoudig en snel uitgevoerd via www.hoevezaad.be

In te vullen gegevens: variëteit - oppervlakte - hoeveelheid hoevezaad - persoonlijke gegevens voor de factuur.

Jacky

Jacky

productmanager landbouw

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.