Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

KRATOS-subsidie in de landbouw: gratis SBB-advies leidt tot nieuwe kansen

Gepubliceerd op 02-06-17

De afgelopen jaren nam het aantal wetten en regels in de land- en tuinbouwsector stevig toe. Tegelijk blijven de fiscale en bedrijfseconomische aspecten van een gezond bedrijf complexe aangelegenheden. Voor al die zaken kunt u dankzij de KRATOS-subsidies gratis advies inwinnen. SBB-experts ondersteunen u met raad en daad, en helpen om uitdagingen om te buigen naar kansen voor uw onderneming.buigen naar kansen voor uw onderneming.

Het KRATOS-beleid van de Vlaamse overheid heeft z’n wortels in het gewijzigde Europese plattelandsbeleid (PDPO III), dat tal van sectorwetgevingen bijstuurde. Denk maar aan het VLIF, de quota, het premiesysteem, of de beheerovereenkomsten en agromilieumaatregelen. Ook het subsidiebeleid veranderde. De overheid zette het KRATOS-subsidiesysteem op poten en duidde SBB aan als adviespartner.

Waar kunnen we u bij helpen?

Met de KRATOS-subsidies kunt u SBB-ondersteuning aanvragen rond een aantal thema’s:

Uw zaak bedrijfseconomisch versterken

Uw bestaande boekhouding én de vergelijking ervan met andere bedrijven gebruiken we als hoeksteen om samen een doordacht ondernemingsplan op te stellen. Dat belicht aspecten zoals investeringen, uw behoeften op het vlak van arbeid, grond, productierechten, mogelijke VLIF-steun of GLB-premies enzovoort. Op basis van dit plan geven we u bedrijfseconomisch advies om uw zaak duurzaam uit te bouwen.

De impact van biodiversiteit en IHD/PAS weten

SBB verleent advies over de implicaties van nabijgelegen Natura 2000-gebieden op uw landbouwbedrijf. We tonen u wat de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) betekenen voor een eventuele verlenging, uitbreiding of vernieuwing van uw vergunning. Daarnaast onderzoeken we emissiereducerende maatregelen en bijhorende subsidies. Klanten die in aanmerking komen voor flankerend beleid zetten we op weg.

Uw bedrijf optimaliseren voor premierechten en randvoorwaarden GLB 

Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) bracht voor u een hele resem rand- en vergroeningsvoorwaarden mee. SBB helpt u door dit doolhof en biedt ook bijkomende diensten: we optimaliseren uw premierechten en tonen u de kansen op het vlak van beheersovereenkomsten en agromilieumaatregelen.

Uw arbeidsveiligheid verhogen

Qua arbeidsongevallen is de land- en tuinbouwsector helaas een van de grootste risicogroepen. Om ongelukken terug te dringen, stellen we samen met u een veiligheidsplan op met concrete richtlijnen en heldere adviezen.

Het energiebudget terugdringen

Snel stijgende energieprijzen nemen ongetwijfeld een stevige hap uit uw budget. SBB helpt u kosten te reduceren door een energiesimulatie te maken op basis van uw installaties. Die vergelijken we met de sectorgemiddelden, waarna we diepgaande besparingen en/of alternatieven voorstellen.

Waarom SBB?
Vandaag begeleiden we al meer dan 10.000 land- en tuinbouwers met hun bedrijfsadministratie. Dankzij onze ervaring in uw sector kunt u rekenen op de juiste specialisten in (algemene) bedrijfsontwikkeling, de landbouwwetgeving, juridische kwesties en milieu- en mestproblematieken.
Meer info vindt u terug op www.sbb.be/kratos!

Geertrui

Geertrui

landbouwadviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.