Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Kan u relatiegeschenken fiscaal aftrekken?

Gepubliceerd op 02-11-16

Met de eindejaarsfeesten in het vooruitzicht wilt u misschien uw trouwe partners of relaties verrassen met een eindejaarsgeschenk. Hoe worden dergelijke relatiegeschenken fiscaal behandeld? Kan u deze fiscaal aftrekken?

Aftrekbare beroepskosten

Relatiegeschenken zijn voorwerpen van een zekere waarde die periodiek of toevallig aan zakenrelaties worden aangeboden. Relatiegeschenken zijn bijvoorbeeld wijn, champagne, reukwaren, lederwaren, luxeartikelen, huishoudapparaten enz. U kan relatiegeschenken fiscaal voor 50% in mindering brengen van de belastbare beroepsinkomsten. Indien u in eigen naam werkt, dan kan u uw belastbaar beroepsinkomen dus verminderen met 50% van de kostprijs van het geschenk. Hiermee bespaart u belastingen aan het hoogste belastingtarief (d.i. aan 50% exclusief de bespaarde gemeentebelasting). Indien u via een vennootschap werkt, dan zal de vennootschap 50% in mindering kunnen brengen van de belastbare winst. Hiermee bespaart de vennootschap tot 33,99% vennootschapsbelasting.

Eenvoudig voorbeeld:

In 2016 heeft u een belastbaar beroepsinkomen van 100.000 euro. U wilt relatiegeschenken geven ter waarde van 10.000 euro aan zakenrelaties. U mag dan 5.000 euro aftrekken van uw belastbaar beroepsinkomen (10.000 euro x 50%). M.a.w. u bent nog belastbaar op 95.000 euro en u bespaart 2.500 euro belastingen (5.000 euro x 50%) (te vermeerderen met de bespaarde gemeentebelasting).

Soms kan u het voor 100% aftrekken

Ten eerste, relatiegeschenken die worden gegeven in het kader van buitenlandse zakenreizen zijn volledig aftrekbaar. Het is niet van belang of ze in België dan wel in het buitenland werden gekocht. De relatiegeschenken die in België worden gegeven aan buitenlandse klanten, dus niet in het kader van een buitenlandse zakenreis, blijven dus slechts voor 50% aftrekbaar.

Vervolgens geldt de 50%-aftrek niet wanneer u voorwerpen schenkt die “opvallend en blijvend de benaming van de schenkende onderneming dragen”. Indien u dus een geschenk geeft met daarop de logo van uw bedrijf, dan is de volledige kostprijs aftrekbaar. Inderdaad, dan is het fiscaal geen relatiegeschenk meer maar wel een reclameartikel… Als voorbeeld is er een uitspraak van de rechtbank van Antwerpen die de volledige aftrek heeft aanvaard voor geschenken waarop de logo van de schenkende onderneming stond. Echter, de Minister van Financiën meent dat relatiegeschenken in de vorm van verbruiksgoederen (zoals wijn, champagne, chocolade, enz.) waarvan de verpakking of het etiket de naam van de schenkende firma draagt, geen reclameartikelen zijn. De benaming op dergelijke voorwerpen is namelijk niet blijvend. Veel vrije beroepen, bijvoorbeeld huisartsen, kunnen zich vaak niet steunen op deze uitzondering die de volledige aftrek toelaat. Reclame maken voor hun praktijk is immers deontologisch niet toegelaten.

Tot slot, er is ongetwijfeld sprake van een relatiegeschenk wanneer het voorwerp niets te maken heeft met hetgeen de schenker produceert of verkoopt (bijvoorbeeld een fles whisky geschonken door een arts). Indien deze band wel bestaat, dan is de uitgave nog niet noodzakelijk volledig aftrekbaar. Daartoe is immers vereist dat het ofwel een reclameartikel ofwel een staal is.

Niet belastbaar bij de verkrijger

Een relatiegeschenk is in de regel niet belastbaar bij de verkrijger. Maar indien de verkrijger een nijveraar, handelaar, landbouwer of een beoefenaar van een vrij beroep is, dan is het relatiegeschenk bij hen een belastbaar voordeel wanneer het geschenk meer dan 125 euro bedraagt.

Wanneer het geschenk een belastbaar voordeel is bij de verkrijger, dan mag u het geschenk voor volledig aftrekken op voorwaarde dat u een fiche 281.50 op naam van de verkrijger opstelt. Doet u dit niet dan zal u het geschenk niet kunnen aftrekken.

Relatiegeschenken gegeven door vennootschappen in de toekomst bijkomend beperkt?

De federale Minister van Financiën, Minister Van Overtveldt, heeft een voorstel tot hervorming van de vennootschapsbelasting voorgelegd aan de federale regering. In dit voorstel wordt de aftrek van relatiegeschenken onderworpen aan een bijkomende aftrekbeperking. De relatiegeschenken die door een vennootschap worden gegeven, zullen niet meer mogen bedragen dan een percentage van een nader te bepalen criterium... wordt dus zeker vervolgd.

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.