Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Jonge landbouwers een stapje voor in nieuwe GLB

Gepubliceerd op 13-01-15

Het nieuw GLB heeft een belangrijke prioriteit vooropgesteld om jonge land- en tuinbouwers bijkomend te ondersteunen; zij zijn immers van groot belang voor de toekomst van de land- en tuinbouwsector. Naast de betalingsrechten uit de Vlaamse reserve die specifiek voorzien zijn voor starters en jonge starters is er ook een bijkomende premie voor jonge landbouwers.

1. Jongerenpremie

De jongerenpremie is enkel bestemd voor landbouwers die voldoen aan specifieke voorwaarden:

Deze premie bestaat uit een extra betaling per geactiveerd betalingsrecht voor maximaal 90 geactiveerde betalingsrechten. Dit komt overeen met 90 ha subsidiabele landbouwgrond. De exacte waarde van deze betaling ligt nog niet vast aangezien deze berekend wordt op basis van het totaal aantal subsidiabele hectares in 2015. Het bedrag blijft gedurende de looptijd van het GLB van kracht dus in principe tot en met 2019. Een jonge landbouwer kan maximaal 5 jaar in aanmerking komen voor deze premie.

Een jonge landbouwer kan van deze extra maatregel gebruik maken als hij voldoet aan de voorwaarden. Er moet ook een specifieke aanvraag ingediend worden samen met de verzamelaanvraag op het e-loket voor 21 april van het desbetreffende jaar.

2. Vlaamse reserve

Zowel starters als jonge starters kunnen (bijkomende) betalingsrechten aanvragen uit de Vlaamse reserve indien men voldoet aan bepaalde criteria. Hierbij worden nieuwe betalingsrechten toegekend of worden de bestaande betalingsrechten verhoogd in waarde tot aan de gemiddelde waarde. Zowel de starter als de jonge starter kan hier slechts één keer gebruik van maken. 

Niet elke landbouwer komt in aanmerking voor deze specifieke maatregel. De betrokken landbouwer kan zich jonge starter noemen als hij jonger is dan 41 jaar op 31/12/2015 en zich voor het eerst gevestigd heeft als landbouwer na 01/01/2010. Bovendien heeft de jonge starter langdurig zeggenschap binnen het bedrijf en tot slot is de jonge starter vakbekwaam. Vakbekwaamheid kan aangetoond worden door een landbouwdiploma of het installatieattest van een startersopleiding land- en tuinbouw (B-cursus). Een starter daarentegen moet aan dezelfde criteria voldoen met uitzondering van de leeftijdsvoorwaarde en de startdatum die vastgelegd is op 1/01/2013 (in plaats van 01/01/2010). Verder moet een starter binnen de twee jaar na de opstart van het land- of tuinbouwbedrijf een aanvraag voor de basisbetaling hebben ingediend. Tot slot mag de starter vijf jaar voorafgaand aan de start van het land- of tuinbouwbedrijf geen bedrijf uitgebaat hebben of bestuurder geweest zijn. 

Een starter en/of jonge starter kan van deze extra maatregel gebruik maken als hij voldoet aan de voorwaarden, verder moet er een specifieke aanvraag ingediend worden op het e-loket voor 21 april van het desbetreffende jaar.

Voor meer informatie omtrent het GLB en de jongerenvoordelen, kan u steeds contact opnemen met het SBB-kantoor in uw buurt.

 

Leen

Leen

adviseur studiedienst

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.