Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Is uw niet-concurrentiebeding geldig?

Gepubliceerd op 24-06-15

Indien u een handelsactiviteit overneemt doet u er goed aan een niet-concurrentiebeding in uw overnamecontract op te nemen. Het valt immers te vermijden dat de overlater achteraf weer op dezelfde markt actief wordt en zo klanten van de overnemer zou afsnoepen.

Bij de redactie van een niet-concurrentiebeding dient wel steeds voor ogen gehouden te worden dat er vrijheid van ondernemen bestaat. Dit beginsel gaat terug op het decreet d’Allarde van 1791 en maakt een fundament uit van onze rechtsorde. Het decreet verzet zich tegen een ongeoorloofde beperking van de vrijheid van handel en nijverheid.

Bij de redactie van het beding dient dan ook aandacht besteed te worden aan 3 voorwaarden:

Het beding moet beperkt zijn (i) in de tijd, (ii) in de ruimte en (iii) inzake het voorwerp van de activiteit. Indien u overdrijft of onredelijk bent in één van deze drie voorwaarden, kan de rechter het beding volledig nietig verklaren.

Begin 2015 zette het Hof van Cassatie de puntjes op de i door te oordelen dat u een potentieel ‘nietig’ beding kan redden door in het overnamecontract een passage toe te voegen waarin bijvoorbeeld staat dat bepalingen die door nietigheid aangetast of ongeldig zouden zijn, blijvend bindend zijn voor het gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is. Het Hof oordeelde immers dat met dergelijke passage de rechter niet zonder meer tot de volledige nietigheid kan besluiten, doch wel tot een partiële nietigheid. Het Hof kent hiermee impliciet een matigingsbevoegdheid toe aan de rechter.

Kortom: neem in uw overnamecontract een passage op die bepaalt dat het beding geldig blijft voor het gedeelte dat wettelijk is toegelaten. Zo vermijdt u dat het volledige beding zou worden nietig verklaard indien één van de bovenstaande drie voorwaarden niet vervuld zou zijn.

 

Sofia

Sofia

juridisch adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.