Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Historisch permanente poldergraslanden definitief vastgelegd

Gepubliceerd op 22-12-15

De Vlaamse Regering gaf begin december definitief haar goedkeuring aan het besluit ter bescherming van de poldergraslanden. In de eindejaarsperiode worden alle betrokken landbouwers geïnformeerd met een brief/mail van het Departement Landbouw en Visserij. Concreet wordt ca. 4000 ha grasland in de polders aangeduid als Ecologisch Kwetsbaar Blijvend Grasland (EKBG) bij de volgende verzamelaanvraag. Het gaat om percelen in de West-Vlaamse polders en het Oost-Vlaamse Meetjesland.

Bescherming onder GLB versus bescherming onder GLB en natuurwetgeving

Belangrijk is de opsplitsing in percelen die enkel beschermd zijn onder het GLB versus percelen die ook door de natuurwetgeving beschermd zijn. Afhankelijk van deze twee categorieën is er een andere beschermingsstatus voorzien in de wetgeving en zijn er andere perceelsbewerkingen toegestaan. Dit wordt verduidelijkt in onderstaande tabel. Een landbouwer kan over beide types percelen beschikken en kan dit nu reeds checken in de grafische aanduiding in het e-loket.

 

  Areaal Vlaanderen Perceelbewerkingen 
Enkel beschermd onder GLB 

Ca. 3000 ha nieuw

aangeduid in de polders

(EKBG vanaf 2016) 

Verbod op ploegen, scheuren, omzetten

• Gewoon graslandbeheer, incl. bemesting en doorzaaien mag

• Chemische behandeling mag

• Maaien/begrazing mag

Huiskavels zijn vrijgesteld (+ buffer van 50m/100m) 

Beschermd onder GLB

en natuurwetgeving 

Ca. 5000 ha aangeduid in het verleden en

ca. 1000 ha nieuw aangeduid in de polders

(EKBG vanaf 2016)

Verbod op wijzigen vegetatie = vergunningsplicht
Verbod op ploegen, scheuren, omzetten
Nulbemesting tenzij beheersovereenkomst of ontheffing
• Doorzaaien mag niet tenzij voor vegetatieherstel
• Chemische behandeling mag niet
• Maaien/begrazing mag enkel als vegetatie hierdoor niet wijzigt

 

Huiskavels zijn vrijgesteld (+ buffer van 50m/100m)   

Bezwaar

Het is mogelijk om bewaar in te dienen tegen de aanduiding van percelen als EKBG, waarvan melding in de brief. Dit gebeurt via de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij en moet uiterlijk op de uiterste indieningsdatum van de verzamelaanvraag gebeuren. Een bezwaar wordt best gebaseerd op de aan- of afwezigheid van microreliëf op het perceel.

Sancties

EKBG behoren tot de voorwaarden van de vergroeningspremie. Het niet naleven van de verplichtingen kan leiden tot een vermindering van de vergroeningspremie en eventuele administratieve sancties.

Jacky

Jacky

productmanager landbouw

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.