Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Het vijfde mestactieplan komt er aan

Gepubliceerd op 25-09-14

De Vlaamse Overheid werkt naarstig verder aan het nieuwe mestactieplan. Dit vijfde mestactieplan zal voor de periode 2015-2018 de maatregelen vastleggen die het Vlaamse oppervlakte- en grondwater moeten beschermen tegen nitraatverliezen.

Dat gebeurt via een gebiedsgerichte aanpak met de focus op:

Zo zal Vlaanderen in de periode 2015-2018 de Europese Nitraatrichtlijn, die als doel heeft de waterkwaliteit in Europa te beschermen door verontreiniging met nitraten uit agrarische bronnen te voorkomen en goede landbouwpraktijken te stimuleren, verder realiseren.

Een stap in de procedure van dit actieplan is het opstellen van een plan-milieueffectrapport (plan-MER). Gelijktijdig worden er met de Europese Commissie onderhandeling gevoerd en zijn er binnen de Vlaamse administratie een 3-tal werkgroepen aan de slag die het voorbereidende werk verrichten. Wordt ongetwijfeld dit najaar vervolgd...

 

Jan

Jan

productmanager milieu

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.