Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Heffingsbiljet HJ 2014 - overgangsregeling eigen waterwinners

Gepubliceerd op 05-06-15

Vanaf april viel bij een aantal grootverbruikers het heffingsbiljet van heffingsjaar 2014 in de bus. Het gaat over de groep grootverbruikers die gebruik maken van een eigen waterwinning. Deze 'eigen waterwinners' hebben voor het productiejaar 2013 verbruik van grondwater, regenwater, oppervlaktewater of ander water opgegeven in de wateraangifte.

De heffing HJ 2014 is de heffing op waterverontreiniging én de heffing op het winnen van grondwater. Het bedrag van de factuur moet betaald worden ten laatste 2 maanden na de datum van verzending van het heffingsbiljet. Het niet of niet tijdig betalen van de milieuheffing geeft aanleiding tot nalatigheidsinteresten.
Tegen deze heffing, eventuele heffingsverhoging of boete kan een bezwaarschrift ingediend worden binnen de 3 maanden na verzending van het heffingsbiljet.

 

Bij het heffingsbiljet is een berekeningsnota gevoegd met de nodige informatie over de totale bovengemeentelijke saneringskost (= zuivering).

  1. de berekening van de heffing op de waterverontreiniging;
  2. het overzicht van de totale bovengemeentelijke saneringskost met: 

Overgangsmaatregel HJ 2014

Omdat de aanrekening van de bovengemeentelijke vergoeding voor eigen water van 2013 door de watermaatschappij nog niet gebeurde (maar later nog zal volgen), is er een overgangsmaatregel voor HJ 2014, waarbij er geen heffing wordt aangerekend voor de vuilvracht (VE) afkomstig van de eigen waterwinning. Op deze manier zal er niet dubbel betaald worden voor het zuiveren van het eigen water.

 

Bij wijze van overgangsmaatregel wordt de heffing 2014 verminderd met: de m³ eigenwaterwinning (hoeveelheid 2013) x de vrijgestelde vervuiling (VE/m³) x 44,25 €/VE

 

De heffing kan niet negatief worden. Op het heffingsbiljet zie je dit staan als een kolom 'overgangsmaatregel' naast de kolom 'verrekening bijdrage':

  

 

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.