Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Grensboeren stoten op btw verplichtingen

Gepubliceerd op 21-12-17

Vanaf 1 januari 2018 wordt de landbouwregeling in Nederland definitief afgeschaft. Dit betekent dat het btw-forfait niet meer toegepast kan worden. Ook voor Belgische landbouwers met gronden in Nederland heeft dit gevolgen. Zij gaan best na welke nieuwe btw-verplichtingen zij moeten naleven (btw-registratie in Nederland, Nederlandse btw-boekhouding, btw afdragen aan de Nederlandse schatkist, …).

Grensoverschrijdend gedrag

Wanneer een Belgische landbouwer enkel en alleen binnen België handelt, heeft deze afschaffing natuurlijk geen impact.


Van zodra deze landbouwer met zijn producten over de grens met Nederland gaat, heeft dit btw-gevolgen. Een Belgische landbouwer met grond in Nederland teelt bijvoorbeeld aardappelen in Nederland. Om de aardappelen te kunnen telen, vertrekt de landbouwer met zijn machines vanuit België naar zijn grond in Nederland en neemt meteen ook sproeistoffen en pootgoed mee. Het feit dat men de grens over gaat, heeft btw-gevolgen in Nederland. Dit is ook het geval wanneer deze Belgische landbouwer zijn oogst lokaal in Nederland zal verkopen, alsook wanneer de landbouwer zijn oogst niet verkoopt, maar deze heeft geteeld om aan zijn dieren in België te voederen of in België te verkopen.

5,4% compensatie

In de praktijk zien we dat er in dergelijke situaties veelal geen rekening wordt gehouden met de btw-verplichtingen. Bovendien stellen we vast dat wanneer een Belgische landbouwer zijn oogsten bijvoorbeeld verkoopt aan een Nederlandse veiling, deze veiling ook meestal geen onderscheid maakt tussen een Nederlandse of Belgische landbouwer. Men maakt een aankoopborderel op met 5,4% Nederlandse compensatie, terwijl de Belgische landbouwer daar in vele gevallen helemaal geen recht op heeft of hij heeft zelf recht op 6% Belgische compensatie.


Vanaf 1 januari 2018 wordt het 5,4% forfait afgeschaft. Ideaal moment dus om eens stil te staan bij de vraag wat de gevolgen zijn van het “grensoverschrijdend gedrag”. Dit kan mogelijks een financiële impact hebben.

In de meeste gevallen zal dit betekenen dat de Belgische landbouwer btw-plichtig wordt in Nederland en moet beschikken over een Nederlands btw-nummer. Dit zal wel als voordeel hebben dat de btw op aankoop van sproeistoffen en pootgoed in Nederland voor het telen van aardappelen kan worden teruggevraagd. 

Opgelet voor KvK-nummer

Een groot aantal Belgische landbouwers hebben in het verleden reeds een Nederlands KvK-nummer ontvangen, bijvoorbeeld voor de activering van betalingsrechten. Het was mogelijk om een KvK-nummer te hebben zonder een btw-registratie in Nederland. Dit had men namelijk niet nodig onder de Nederlandse landbouwregeling. Wegens de afschaffing van de landbouwregeling kan men mogelijks vragen krijgen van de Nederlandse btw-administratie. Een KvK-nummer wijst namelijk op activiteiten in Nederland met mogelijks de verplichting tot Nederlandse btw-registratie.

Conclusie

De concrete gevolgen kunnen variëren naar gelang de situatie, maar zeker is dat er btw-verplichtingen zijn in Nederland. Voor meer informatie om uw concrete situatie in te schatten, neemt u best contact op met uw SBB consulent.

Leslie

Leslie

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.