Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Fosfaatbemestingsnormen in MAP 5

Gepubliceerd op 26-01-16

Indeling op basis van fosfaatklasse

In MAP 5 worden de fosfaatnormen van een perceel gekoppeld aan het plantbeschikbaar fosfaatgehalte in de bodem. Op basis daarvan worden de percelen in 4 klassen ingedeeld. Voor 2015 werden alle percelen standaard ingedeeld in klasse III. Vanaf 2017 worden alle percelen die niet beschikken over een bodemanalyse ingedeeld in klasse IV.

Op basis van een bodemanalyse waarmee het gehalte aan plantbeschikbare fosfaat op één bepaald perceel bepaald werd, kan het perceel in een hogere P-bemestingsklasse terecht komen. De indeling van de het analyseresultaat gebeurt op basis van deze bodemanalyse (4 klassen) en op basis van de hoofdteelt (onderscheid tussen akker- en grasland) die in het jaar waarin de bodemanalyse is uitgevoerd, op het perceel werd geteeld. De mogelijke klassen zijn weergegeven in onderstaande tabel.

TABEL: Indeling P-klassen

Nieuwe fosfaatbemestingsnormen

De nieuwe P-bemestingsnormen op basis van deze klasse-indeling kan je terugvinden in onderstaande tabel. In 2015 en 2016 wordt de 'klasse III' beschouwd als de referentieklasse. Vanaf 2017 is de standaard klasse 'klasse IV'. Let op de grote verschillen in bemestingshoeveelheid. Dit kan aanleiding zijn voor uw bedrijf om extra mestafzet te moeten gaan zoeken. het kan dan ook aangewezen zijn om op basis van P-bodemanalyses aan te tonen dat (sommige) percelen op uw bedrijf in een andere klasse thuishoren.

TABEL: Bemestingsnormen fosfaat (kg/ha.jaar)

P-bodemanalyse

Je kan op basis van een bodemanalyse waarmee het gehalte aan plantbeschikbare fosfaat op één bepaald perceel bepaald werd, in een 'betere' P-bemestingsklasse terecht komen voor dit perceel. Indien je in 2017 wil gebruik maken van hogere P-bemestingsnormen, moet de bodemanalyse ten laatste op 31 augustus 2016 aan de VLM bezorgd worden. Percelen met een oppervlakte kleiner dan 0,3 ha blijven ook in 2017 ingedeeld in klasse III.

Volgende voorwaarden gelden voor de bodemanalyses:

  1. plantbeschikbare fosfaat moet geanalyseerd worden (ammoniumlactaattest),
  2. stalen mogen max. 5 jaar oud zijn (analyses vanaf 2012 komen in aanmerking),
  3. XY-coördinaten moeten aangeduid zijn op het analyseverslag (verplicht voor staalnames na 1/08/2015 - analyse van voordien moeten éénduidig geïdentificeerd kunnen worden door bv. verzamelaanvraag),
  4. staalname en analyse moet door een erkend labo gebeuren,
  5. resultaat aan de VLM bezorgd voor 31 augustus 2017.

Analyses die aan de Mestbank overgemaakt worden, mogen tot vijf jaar oud zijn. Dit betekent dat als je reeds beschikt over recente fosfaatanalyses je deze ook kan gebruiken om aan te tonen in welke klasse hun percelen zich bevinden. Het hoeven dus zeker en vast niet altijd nieuwe analyses te zijn. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat deze analyseresultaten eenduidig kunnen gekoppeld worden aan het betreffende perceel, hetzij via X-Y-coördinaten, hetzij op een andere manier. Wanneer voor een zelfde perceel meerdere geldige analyses zouden bestaan, wordt de meest recente analyse in rekening gebracht.

Bekijk zeker en vast jouw bedrijfssituatie. Heb je hierover vragen, neem dan contact op met jouw milieuadviseur.

Jan

Jan

productmanager milieu

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.