Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Fiscaalvriendelijk geld uit vennootschap halen met de nieuwe liquidatiereserve!

Gepubliceerd op 06-01-15

De federale overheid heeft een programmawet van 19 december 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014. De wet bevat een gunstige fiscale maatregel voor KMO’s, de zgn liquidatiereserve. De nieuwe reserve laat toe om onder bepaalde voorwaarden geld uit de vennootschap te halen tegen een lager belastingtarief. Hierna een woordje uitleg.

Een vennootschap betaalt een vennootschapsbelasting op de eventueel gerealiseerde fiscale winst. De vennootschapsbelasting bedraagt in de regel 33,99% tenzij de vennootschap de zgn verlaagde belastingtarieven kan genieten gaande van 24,98% tot 35,54%.

De winst na belasting blijft in het vermogen van de vennootschap tenzij beslist wordt tot een dividenduitkering aan de aandeelhouder(s). Indien de aandeelhouder een natuurlijke persoon is, dan is het dividendinkomen in principe belastbaar aan 25%. De belasting wordt door de vennootschap ingehouden via de zgn roerende voorheffing. De voorheffing is de eindbelasting waardoor de aandeelhouder het dividendinkomen niet moet aangeven in zijn belastingaangifte in de personenbelasting.

Op de regel dat een dividendinkomen voor een aandeelhouder natuurlijke persoon belastbaar is aan 25% bestaan uitzonderingen. Zo kunnen aandelen op naam die sinds 1 juli 2013 zijn uitgegeven in het kader van een nieuw opgerichte vennootschap of in het kader van een kapitaalverhoging, onder bepaalde voorwaarden recht geven op een dividendinkomen dat belastbaar is aan 20% of zelfs 15%.

Met de programmawet van 19 december 2014 bestaat er nu een bijkomend nieuw fiscaal regime waarbij een aandeelhouder natuurlijke persoon een dividendinkomen mag ontvangen tegen een lager belastingtarief, de zgn liquidatiereserve. Vanaf aanslagjaar 2015 mag een KMO vennootschap de winst van het boekjaar (na vennootschapsbelasting) geheel of gedeeltelijk reserveren en opnemen in een bijzondere liquidatiereserve op de balans. De opname in de bijzondere liquidatiereserve dient te gebeuren na betaling van een anticipatieve heffing van 10%. De bijzondere liquidatiereserve die vanaf aanslagjaar 2015 jaarlijks mag worden opgebouwd, mag worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Indien de uitkering gebeurt binnen de vijf jaar na de aanleg van de reserve, dan is een aanvullende belasting van 15% verschuldigd zodat de totale belastingdruk 25% bedraagt (10% + 15%). Indien de uitkering gebeurt na vijf jaar na de aanleg van de reserve, dan is er slechts een aanvullende belasting van 5% verschuldigd zodat de totale belastingdruk 15% bedraagt (10% + 5%)… Beter nog, indien de vennootschap werkelijk wordt ontbonden en vereffend (zgn liquidatie van de vennootschap), dan is er geen aanvullende belasting verschuldigd wanneer de liquidatiereserve wordt uitgekeerd aan de aandeelhouder(s) zodat de totale belastingdruk 10% bedraagt. 

Voor de meest actuele informatie over de liquidatiereserve, klik hier.

 

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.