Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Erkenning van de ramp en je aanvraag indienen

Gepubliceerd op 18-11-16

Op 31 oktober werd de overvloedige regenval van 27 mei tot 26 juni erkend als algemene ramp op het gehele Vlaamse grondgebied. Om aanspraak te maken op een vergoeding van het rampenfonds moet je een dossier indienen met een beschrijving en raming van de schade. Hierbij moeten de nodige bewijsstukken en administratieve stukken worden gevoegd zoals verzekeringspapieren, foto's, facturen, etc. De deadline voor het indienen van een dossier is 31 januari 2017. Specifieke erkenningen voor de stormschade op 23 juni in Limburg en hevige regenval op 23 juli in Limburg en het Hageland worden later deze maand verwacht en deze schadedossiers kunnen later ingediend worden.

Rechtstreekse schade aan teelten

Per ramp en per landbouwbedrijf moet een dossier worden opgemaakt met een beschrijving en raming van de schade. Het rampenfonds vergoedt de rechtstreekse schade van de regenval aan uw teelten. Het schadebedrag is het resultaat van de oppervlakte van het perceel maal het schadepercentage van het perceel maal het normbedrag van de teelt. Zo is bijvoorbeeld voor een perceel van 3 ha silomais met een schadepercentage van 80% een schadebedrag van € 3.310 voorzien (cf. 3 ha x 80 % x € 1379 €/ha). De eigenaar van de teelt op het moment van de ramp moet de schade aangeven en staven met de afdruk van de verzamelaanvraag. Het schadepercentage per perceel wordt idealiter gestaafd met een proces verbaal van de schattingscommissie, maar kan ook op andere manieren geraamd worden.

Vergoeding

Het rampenfonds hanteert maximumbedragen bij de uitbetaling van de schade. Het totaal van de schade wordt in schijven verdeeld en per schijf geldt een maximumbedrag en een coëfficiënt. Per getroffene wordt een totaal maximumbedrag van € 114.700 uitbetaald. Bovendien geldt er per getroffene een franchise van € 250. De kosten van de bewarende maatregelen worden supplementair betaald. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de evacuatie van dieren of het graven van greppels. Ook hier geldt, hoe meer bewijsmateriaal onder vorm van foto's en facturen, hoe groter de kans op een gehele uitbetaling.

Zelf indienen

Een aanvraagdossier kan u zelf indienen. Meer info vindt u op de website en gids van het rampenfonds. Zeker indien u de nodige proces verbalen van de schattingscommissie heeft, hoeft een aangifte niet zo moeilijk te zijn.

Advies nodig

Onze ervaren adviseurs zijn opgeleid om uw dossier te vervolledigen en in te dienen. Wij helpen niet enkel bij het verzamelen van de juiste informatie, maar ook bij de inhoudelijke aspecten en onderbouwing van uw dossier. Zeker voor landbouwers in gemeenten zonder schattingscommissie kan dit nuttig zijn.

Maak een afspraak via één van de SBB-kantoren voor de opmaak van uw dossier. Wegens de strikte deadline en de drukke winterperiode aanvaarden we afspraken enkel tot 13 januari. Onze dienstverlening wordt aangerekend aan SBB uurtarief met een minimum van € 150 (excl. BTW) per dossier. SBB verzorgt vervolgens de volledige opmaak en indiening om tot een spoedige uitbetaling te komen.

Geertrui

Geertrui

landbouwadviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.