Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Eerste brieven landbouwrampenfonds verstuurd met voorstel tegemoetkoming

Gepubliceerd op 06-06-18

Vorige week verstuurde het Departement Landbouw en Visserij de eerste brieven naar getroffen landbouwers van de vorst en droogte van 2017. Van de ca. 4000 dossiers, ontvangen nu 214 landbouwers een tegemoetkomingsvoorstel. De aangetekende brief bevat een overzicht van de percelen en teelten met schade en drie berekeningen:

  • De berekening of de schadedrempel van 30% op het bedrijf gehaald wordt per getroffen teelt. Indien niet is er voor die bepaalde teelt geen schadevergoeding mogelijk;
  • De berekening of minimum 50% van de verzekerbare teelten verzekerd is tegen weersrisico’s (in praktijk hagelverzekering). Indien niet wordt de schadevergoeding berekend op 40% ipv 80%;
  • De berekening van de tegemoetkoming zelf.

Bij de berekening van de tegemoetkoming worden de schijven- en uitkeringscoëfficiënten die wettelijk gelden voor een landbouwramp gebruikt. Deze zijn lager dan voor een algemene ramp. De verschillen zijn vooral van toepassing voor landbouwers met schadebedragen in de hoogste schijven. In de schijf van 50.000 tot 125.000 € schade is dit 20% voor een landbouwramp (LR)  ipv 40% bij een algemene ramp (AR) voor die schijf. En in de schijf van 125.000 tot 250.000 € schade wordt dit 10% ipv 40% voor die schijf. Volgens de overheid is de aanpassing van de berekening noodzakelijk om in lijn te zijn met de Europese regels voor staatssteun en met de landbouwramp in het Waalse gewest.

 

Indien u akkoord gaat met de voorgestelde tegemoetkoming dan hoeft u niet te reageren. Indien u niet akkoord gaat, dan heeft u een maand de tijd om in bezwaar te gaan. Dit is een strikte deadline. Het gevolg van een bezwaar is wel dat de betaling van de tegemoetkoming uitgesteld wordt naar 2019. Wie niet in bezwaar gaat, kan de betaling binnen 2 maanden na afloop van de bezwaarperiode verwachten.

Het Departement Landbouw en Visserij wijst er op dat tegen onderstaande aspecten van de voorgestelde tegemoetkoming geen bezwaar kan ingediend worden gezien dit generieke gegevens of wettelijke aspecten betreft:

  • de vastgestelde referentie-opbrengst (in euro per ha) van de teelten;
  • de toepassing van de 30% schaderegel;
  • de berekening van de tegemoetkoming op basis van 40% van de geleden schade indien u niet beschikt over een verzekering en/of structurele investeringen;
  • de toepassing van de uitkeringscoëfficiënten;
  • de berekening van het bedrag van het ereloon van de expert.

Het Departement LV werkt nu stelselmatig verder aan de afhandeling van de dossiers met de bedoeling om de dossiers maximaal te behandelen in 2018. Periodiek zullen tegemoetkomingsbrieven aan de getroffen landbouwers worden verstuurd. Het tijdstip van verzending is afhankelijk van de ondertekening door de provinciegouverneurs. Hierbij worden de dossiers vorst en droogte door elkaar en rekening houdend met de volledigheid ervan behandeld.

Tot slot raadt SBB iedereen aan om zijn verzamelaanvraag zo correct en volledig mogelijk in te vullen. Moest er een nieuwe landbouwramp komen, zal het landbouwrampenfonds immers strenger controleren of de percelen met schade ook in de oppervlakteaangifte zijn aangegeven ( en niet enkel op het PV van de schadecommissie). Zo loont het dus de moeite om percelen eventueel informatief (met code I) op te nemen na 31/5. U kan nog wijzigingen aanbrengen aan hoofdteelten tot 31/10.

Geertrui

Geertrui

landbouwadviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.