Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Drainagewater - Wie betaalt een heffing op de winning van grondwater?

Gepubliceerd op 17-02-15

Iedereen die in 2014 in Vlaanderen beschikte over een grondwaterwinning die ten minste 500 m³ omvatte, is heffingsplichtig en moet dus een heffing op de winning van grondwater betalen. Alle heffingsplichtigen moeten een aangifte invullen. 

Er zijn echter een aantal gevallen waarbij er geen heffing op het winnen van grondwater moet betaald worden. Indien je van mening bent dat je vrijgesteld bent van deze heffing op grondwater, moet je dit in de wateraangifte opgeven.

Vrijstellingen?

De onderstaande grondwaterwinningen, bronbemalingen en draineringen zijn immers vrijgesteld van heffing:

Grondwaterwinningen

  1. grondwater dat uitsluitend met een handpomp, bijvoorbeeld een neuspomp, wordt opgepompt
  2. grondwater opgepompt voor het uitvoeren van proefpompingen en minder dan 3 maanden in gebruik
  3. koudewarmtepompen waarbij het grondwater na doorstroming van de pomp integraal terug in dezelfde watervoerende laag wordt ingebracht
  4. grondwaterwinningen gebruikt voor bodemsaneringswerken met een conformiteitsattest

Bronbemalingen

  1. bronbemalingen die technisch nodig zijn voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of voor de aanleg van nutsvoorzieningen
  2. bronbemalingen noodzakelijk voor de exploitatie van tunnels voor openbare wegen/vervoer, of voor de beheersing van mijnverzakkingsgebieden
  3. bronbemalingen noodzakelijk om het gebruik of de exploitatie van gebouwen of bedrijfsterreinen mogelijk te maken of te houden

Drainagewater

  1. drainage nodig om het gebruik of de exploitatie van gebouwen of bedrijfsterreinen mogelijk te maken of te houden
  2. draineringen noodzakelijk voor het gebruik en/of de exploitatie van bouw- of weiland mogelijk te maken of te houden.

Om aan te tonen dat bronbemalingen of draineringen noodzakelijk zijn voor de exploitatie van gebouwen of bedrijfsterreinen, moet worden gestaafd met een hydrologisch attest. Dit attest wordt opgesteld door een milieudeskundige in de discipline grondwater. Deze lijst kan teruggevonden worden via http://www.lne.be/themas/erkenningen/labo/milieudeskundigen.

Verzegelde debietmeters?

Vanaf 1 januari 2010 moet elke grondwaterwinning beschikken over een verzegelde debietmeter. Enkel onderstaande grondwaterwinningen vallen niet onder deze verplichting:

Als de heffingsplichtige de verzegeling verbreekt zonder dit schriftelijk te melden aan de VMM, zal een boete van 150 euro worden aangerekend. Formulieren voor het melden van verbreking van een verzegeling vind je op de website http://www.heffingen.be/gemeenschappelijk-landbouw-onderneming/debietmeters

Indien de grondwaterwinning niet meer wordt gebruikt, dient je dit te melden binnen de twee maanden aan de VMM. Het formulier voor 'melding van de buitengebruikstelling van een grondwaterwinning voor grootverbruikers' vind je terug op de site http://www.heffingen.be/formulieren.

Een grondwaterwinning waaruit het water uitsluitend met een handpomp wordt opgepompt, is niet vergunningsplichtig. De handpomp kan het best uit de grondwatervergunning geschrapt worden aanzien ze anders van een debietmeter moet worden voorzien.

Drainagewater in wateraangifte

Drainagewater is in principe ook grondwater, en moet dus mee opgegeven worden in de wateraangifte.
Wanneer deze drainage gebeurt om de exploitatie van bouw- en weiland mogelijk te maken of te houden, is deze vrijgesteld van heffing op grondwater. 

Wanneer er een drainage wordt aangelegd als alternatief voor een diepere grondwaterwinning, is dit een ander gegeven. Deze dieptedrainage is niet vrijgesteld van heffing op grondwater. Dit drainagewater zal ook gebruikt worden op het bedrijf, en bijgevolg betaal je hier ook een heffing voor waterverontreiniging op. Er moet bovendien een teller geplaatst worden.

In het eerste geval (gravitaire drainage), kan het opgevangen water ook hergebruikt worden. In dat geval, betaal je dus ook een heffing op het gebruik van water (heffing op waterverontreiniging), en geef je het aan in de wateraangifte als 'ander water'. De heffing op grondwaterwinning betaal je niet.

Voorbeeld dieptedrainage:

Dieptedrainage die gepompt wordt in een citerne. In de citerne komt ook hemelwater terecht. Dieptedrainage is sowieso grondwater en je moet dus een teller plaatsen.In dit voorbeeld moet er een teller geplaatst worden die de hoeveelheid grondwater, in dit geval het drainagewater, kan meten. Voor een aftrek van het hemelwater te kunnen doen, dient het reële verbruik, hier uit de citerne, gemeten te worden. Je betaalt een heffing op het winnen van grondwater en een heffing op waterverontreiniging.

Voorbeeld gravitaire drainage: 

 

 

In bovenstaand voorbeeld wordt het drainagewater opgevangen in een citerne. Indien de drainage nodig is voor de exploitatie van bouw- of weiland, moet dus geen heffing op grondwaterwinning betaald worden. Indien je het water niet gaat gebruiken, is er ook geen teller nodig. 

Indien je het water wel gaat herbruiken, moet je het opgeven en wordt een heffing op waterverontreiniging opgelegd. Je geeft dit water op in de wateraangifte als 'ander water' en je licht dit toe.
Aangezien het drainagewater enkel kan gemeten worden vanuit de citerne, is meter 2 dus verplicht. Indien je het hemelwater in rekening wil brengen, moet ook het water opgepompt uit de vijver, gemeten worden.

 

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.