Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

De verzamelaanvraagcampagne 2015 loopt op zijn einde!

Gepubliceerd op 14-04-15

Dinsdag 21 april 2015 is de uiterste indieningsdatum voor de verzamelaanvraag 2015. De campagne van 2015 heeft een ingrijpende wijziging ondergaan in vergelijking met voorgaande jaren met de start van het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid). 

We nemen u alvast even mee door enkele aandachtspunten van de belangrijkste wijzigingen. Voor de volledige regelgeving kan u steeds de website van de Vlaamse overheid raadplegen: http://www.vlaanderen.be/landbouw.

Betalingsrechten

De toeslagrechten en speciale toeslagrechten zijn niet langer geldig. In 2015 zal het dept. LV nieuwe 'betalingsrechten' berekenen en toekennen aan de landbouwers. Actieve landbouwers met betalingsrechten zullen, na activatie van deze rechten, jaarlijks niet één bedrag, maar meerdere deelbedragen ontvangen: de basisbetaling, de vergroeningspremie en eventueel een jongerenpremie. De toekenning van het aantal betalingsrechten zal pas eind 2015 kunnen gebeuren omdat het aantal rechten afhankelijk is van de verzamelaanvraag 2015. Het aantal betalingsrechten is namelijk het laagst aantal subsidiabele oppervlakte dat opgenomen was in de verzamelaanvraag van 2013 of 2015.

Vergroening

De vergroeningspremie bestaat uit een jaarlijkse betaling en dit per subsidiabele hectare aangegeven in de verzamelaanvraag. De vergroeningspremie zal ongeveer de helft van de basisbetaling bedragen. Bovendien is de vergroeningspremie ook gekoppeld aan de basisbetaling. Enkel wanneer u over betalingsrechten beschikt en de basisbetaling aanvraagt, heeft u ook recht op de vergroeningspremie. 

Er zijn 3 vergroeningsvoorwaarden na te leven: gewasdiversificatie, behoud blijvend grasland (BG) en inrichten van voldoende ecologisch aandachtsgebied (EAG).

Blijvend grasland

Een perceel krijgt het attribuut "BG", als het gedurende 5 opeenvolgende jaren wordt aangegeven met een teeltcode voor gras. Landbouwers moeten ervoor zorgen dat het areaal blijvend grasland op Vlaams niveau behouden blijft. Indien het areaal in Vlaanderen te sterk afwijkt, zullen er herstelmaatregelen opgelegd worden, samen met een algemeen omzettingsverbod.

Gewasdiversificatie

Bij gewasdiversificatie wordt uitgegaan van uw oppervlakte bouwland. Dit is de totale subsidiabele oppervlakte die u in gebruik heeft op 21 april 2015 met uitzondering van de oppervlakte voor blijvend grasland en blijvende teelten. Wanneer uw bouwland minder dan 10 ha bedraagt, moet u geen gewasdiversificatie toepassen. Een bedrijf met een bouwlandareaal tussen de 10 en 30 ha, moet minstens 2 gewasgroepen opnemen in zijn teeltplan. Indien het bouwland meer dan 30 ha bedraagt, moeten er minstens 3 gewasgroepen voorkomen.

Ecologisch aandachtsgebied

Ook bij ecologisch aandachtsgebied wordt uit gegaan van de oppervlakte bouwland. Indien deze meer dan 15 ha bedraagt, moet er minstens 5% van dit bouwland ingericht worden als EAG. Om de uiteindelijke oppervlakte te kennen die als EAG zal meetellen, moet er ook nog wegingsfactoren toegepast worden.

Om EAG aan te leggen zijn er verschillende mogelijkheden, waaronder braakliggend land, subsidiabele stroken langs bosranden (met of zonder productie), stikstofbindende gewassen, groenbedekking, etc.

Uw verzamelaanvraag 2015

Voor de land- en tuinbouwers waarvoor SBB het mandaat heeft, vullen wij deze elektronische verzamelaanvraag in. SBB heeft de voorbije jaren heel wat ervaring opgebouwd met het (elektronisch) indienen van de verzamelaanvraag wat heel wat professionaliteit met zich meebrengt. Verder hebben we de reglementering betreffende het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zeer nauw opgevolgd, zodat we u ook hier uitgebreid in kunnen bijstaan en adviseren. 

Indien u meer informatie wenst, kan u steeds contact opnemen met uw SBB–kantoor.

 

Leen

Leen

adviseur studiedienst

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.