Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

De nitraatresiducampagne komt er weer aan (1)

Gepubliceerd op 28-09-15

Tussen 1 oktober en 15 november zullen weer tal van nitraatresidubepalingen uitgevoerd worden op landbouwpercelen. De bodemstalen worden genomen en geanalyseerd door erkende laboratoria volgens een vastgelegde methode. De nitraatresiducampagne zit dit jaar in een nieuw kleedje. Het vernieuwde mestdecreet zorgt immers voor een andere aanpak van de evaluatie en opvolging van deze stalen.

Het nitraatresidu van een perceel kan om verschillende redenen bepaald worden:

Nieuwe drempelwaarden

Voor de campagne 2015 zijn er aangepaste nitraatresidudrempelwaarden van toepassing. Deze drempelwaarden verschillen voor een focusbedrijf en een niet-focusbedrijf. Verder is er een onderscheid tussen teelttypes en speelt ook het bodemtype een rol. In tegenstelling tot vroeger zijn er nu nog slechts 2 drempelwaarden (DW).

Wat met de oude maatregelpakketten?

Sommige bedrijven kregen een maatregelenpakket opgelegd in 2015 omdat de gemeten nitraatresidu’s in 2014 boven de drempelwaarden lagen of omdat ze de maatregelen die ze in 2014 opgelegd gekregen hadden, niet uitgevoerd hebben. Deze bedrijven moeten ook in 2015 het nitraatresidu laten bepalen, hetzij op perceelsniveau, hetzij op bedrijfsniveau.

Niet-focusbedrijven die in 2015 een maatregelenpakket 1 opgelegd kregen, zullen in 2015 een nitraatresidubepaling op één perceel moeten laten uitvoeren. Niet-focusbedrijven die in 2015 een maatregelenpakket 2, 3 of 4 opgelegd kregen, zullen in 2015 een nitraatresidubepaling op bedrijfsniveau moeten laten uitvoeren.

Voor focusbedrijven zijn de bepalingen strenger. Elk bedrijf dat in 2015 een focusbedrijf is en voor 2015 maatregelen opgelegd kreeg, moet dit najaar een nitraatresidu-evaluatie op bedrijfsniveau laten uitvoeren.

Nitraatresidu op één perceel?

De evaluatie van de nitraatresidu´s is verschillend met vroeger. Het overschrijden van een drempelwaarde op één perceel geeft niet onmiddellijk aanleiding tot het opleggen van diverse maatregelenpakketten. Om een betere inschatting te kunnen maken wordt het volgend jaar een opvolgstaal op één perceel of een opvolging op bedrijfsniveau opgestart.

Dit startstaal op één perceel kan bijvoorbeeld het resultaat zijn van een controlestaal, genomen in opdracht van de Mestbank. De gevolgen verschillen naargelang het gaat over een focusbedrijf of een niet-focusbedrijf en naargelang de hoogte van de overschrijding.

Wat houdt de nitraatresidu-evaluatie op bedrijfsniveau in?

Een nitraatresidu-evaluatie op bedrijfsniveau, gaat over een aantal stalen die op bedrijfsniveau genomen moeten worden. Het aantal percelen dat bemonsterd moet worden is in functie van de verschillende nitraatresidutypes die voorkomen op het bedrijf en de bedrijfsoppervlakte. Er moeten sowieso minstens 3 stalen genomen worden maar dit aantal kan oplopen. Op die manier wordt getracht een beter beeld te krijgen van de bedrijfsvoering en de milieuimpact van het bedrijf.

Als het resultaat van een perceel tegenvalt, kan de landbouwer steeds dat perceel nogmaals laten bemonsteren. Aangezien het hier gaat om een globale beoordeling van het bedrijf, gaan echter de beide bemonsteringen van datzelfde perceel, mee in rekening worden gebracht en dus niet, zoals bij de beoordelingen op basis van één enkel perceel, enkel het laagste resultaat.

Waar vind ik de briefwisseling van de VLM?

De communicatie van de Mestbank gebeurt digitaal. Enkel in het mestbankloket (www.mestbankloket.be) kan je meer info terugvinden voor jouw bedrijf. Indien je bodemstalen moet nemen staat hier vermeld over hoeveel stuks dit gaat en op welke percelen deze stalen genomen moeten worden.

Besluit

De nitraatresiducampagne is ook in het vernieuwde Mestdecreet nog steeds van de partij. De aanpak en evaluatie verschilt wel grondig met vroeger. Hou zeker en vast jouw (digitale) brievenbus in de gaten om na te gaan of en op welke percelen je stalen moet nemen. Zo kan je ook tijdig de nodige afspraken maken.

Jan

Jan

productmanager milieu

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.