Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

De nieuwe omgevingsvergunning voor land- en tuinbouwers

Gepubliceerd op 16-09-16

De introductie van de omgevingsvergunning zal er voor zorgen dat er slechts één aanvraag moet ingediend worden voor het realiseren van een nieuw project. In het verleden was er bijvoorbeeld voor de bouw van een nieuwe serre, een nieuwe stal of nieuwe bewaarloods én een bouwvergunning én een milieuvergunning nodig. Elk met zijn eigen procedure en regels.

 In de toekomst moet er slechts één vergunningsaanvraag ingediend worden voor zowel de stedenbouwkundige als de milieuaspecten van een omgevingsproject. Er wordt slechts één openbaar onderzoek georganiseerd, er zal één adviesronde volgen. Hierna zal de bevoegde overheid één beslissing nemen. De omgevingsvergunning die afgeleverd wordt, zal in de meeste gevallen van onbepaalde duur zijn. Dit geldt ook voor de milieuaspecten.

De procedures worden beperkt tot 2 :

Een bezorgdheid bij het permanente karakter van de omgevingsvergunning is dat er geen afbreuk gedaan mag worden aan de bescherming van mens en leefmilieu. In het kader van omgevingsvergunningen met milieuhinderlijke activiteiten is daarom voorzien dat er een bijstelling kan gebeuren van de vergunning.

Aan deze nieuwe vergunning zit een lang voortraject verbonden. Een behoorlijke poos geleden al, op 23 april 2014, keurde het Vlaams Parlement het omgevingsvergunningsdecreet goed. Dit decreet legde de basis voor de introductie van de nieuwe omgevingsvergunning. Op 13 november 2015 werd ook het uitvoeringsbesluit over de omgevingsvergunning goedgekeurd. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgische Staatsblad op 23 februari 2016. Deze datum is van groot belang aangezien de nieuwe procedures en de nieuwe omgevingsvergunning van kracht worden 1 jaar na deze publicatie. Vanaf 23 februari 2017 zal dus de eerste aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend kunnen worden.

Het omgevingsvergunningsdecreet is een proceduredecreet. Het vervangt en integreert de bestaande procedures van het milieuvergunningendecreet en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (RO). De inhoudelijke bepalingen uit de milieuwetgeving en de stedenbouwwetgeving blijven behouden in de bestaande wetgeving. Zo zullen bijvoorbeeld de milieuvoorwaarden voor de exploitatie van een stal of grondwaterwinning nog steeds terug te vinden zijn in VLAREM II. De bouwmogelijkheden in agrarisch gebied zijn nog steeds terug te vinden in de Codex RO met al zijn besluiten.

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning is het dat ook van belang dat er een adviseur gekozen wordt met sectorkennis die het geheel kan overwaken.

Jan

Jan

productmanager milieu

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.