Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

De landbouwvennootschap op de schop ?

Gepubliceerd op 19-02-19

Het is wachten op de afronding van de hervorming van het vennootschapsrecht en aanverwante regelgeving om definitief zicht te krijgen op de gevolgen voor de land- en tuinbouwsector.

Minister van Justitie Koen Geens werkt reeds geruime tijd aan een modernisering van het vennootschapsrecht. Op 25 mei 2018 keurde de ministerraad het wetsontwerp tot invoering van een nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen in tweede lezing goed. Dit wetsontwerp wordt naar alle waarschijnlijkheid behandeld in het federaal parlement op 21 februari 2019 voor definitieve goedkeuring.

Het wetboek voorziet in een grondige wijziging van het vennootschaps- en verenigingsrecht. De 17 bestaande vennootschapsvormen worden herleid naar 4 basisvormen. Enkel de maatschap, de besloten vennootschap (bv), de naamloze vennootschap (nv) en de coöperatieve vennootschap (cv) blijven overeind. Dit betekent dat de landbouwvennootschap (lv) als vennootschapsvorm zal verdwijnen. De landbouwvennootschap heeft een aantal voordelen op het vlak van pacht en fiscaliteit. Om het verlies van de landbouwvennootschap op te vangen, wordt er voor geopteerd om de kenmerken van een landbouwvennootschap voortaan te verbinden aan “erkende landbouwondernemingen”. Een vennootschap onder firma (vof), een commanditaire vennootschap (comm. v), een besloten vennootschap (bv) of coöperatieve vennootschap (cv) kunnen worden erkend als landbouwonderneming (lo) waardoor zij de benaming voflo, comm. vlo, bvlo of cvlo zullen verkrijgen.

De erkenningsvoorwaarden waaraan erkende landbouwondernemingen zullen moeten voldoen, moeten nog worden uitgewerkt. Het is ook nog wachten op verdere regelgeving voor wat betreft de aanpassingen op het vlak van pacht en fiscaliteit.

Voor de bestaande landbouwvennootschappen wordt in ruime overgangsmaatregelen voorzien. De bestaande landbouwvennootschappen zullen de statuten in overeenstemming moeten brengen met de nieuwe bepalingen naar aanleiding van een eerstvolgende statutenwijziging (wellicht) na 1 januari 2020 en uiterlijk op 1 januari 2024. Tegen 1 januari 2024 zullen de bestaande landbouwvennootschappen dus de omschakeling naar een erkende landbouwonderneming moeten maken.

In afwachting van de definitieve goedkeuring van het wetboek wordt er ook een aanverwante regelgeving inzake pacht en fiscaliteit verwacht. Naderhand zal er ook een uitvoeringsbesluit moeten volgen omtrent de erkenningsvoorwaarden van erkende landbouwondernemingen.

Van zodra de regelgeving definitief is, zal SBB in gans Vlaanderen voldoende studiedagen en vormingsmomenten organiseren waarop de hervormingen uitvoerig zullen worden toegelicht. Uiteraard staan de SBB-consulenten in de diverse kantoren ook paraat om land- en tuinbouwers in het kader van voormelde hervormingen het gepaste individuele advies op maat van elk bedrijf te verlenen. Tenslotte zal SBB de sector ook verder informeren via digitale communicatiekanalen en het vakblad Boer en Tuinder.

Jacky

Jacky

productmanager landbouw

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.