Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

De decretale milieuaudit: ook voor u?

Gepubliceerd op 21-09-16

Wie moet een decretale milieuaudit (DMA) laten opstellen?

De decretale milieuaudit is verplicht voor elk bedrijf dat:

Die bijlage I-lijst voor landbouwbedrijven wil zeggen:

Bedrijven die beschikken over een EMAS-geregistreerd of ISO 14001-gecertificeerd zijn vrijgesteld van de verplichting om een periodieke milieuaudit op te stellen.

Wat is een DMA?

De decretale milieuaudit is een systematische, gedocumenteerde en objectieve evaluatie van het beheer, de organisatie en de uitrusting van uw landbouwbedrijf op het gebied van het milieu. Een hele mondvol dus. Wat dit in de praktijk betekent, is wettelijk vastgelegd.

Zo moeten zeker en vast volgende aspecten moeten worden opgenomen in de audit:

  1. de emissies en immissies, evenals de gevolgen ervan voor de milieukwaliteit
  2. het energiebeheer
  3. het beheer van grondstoffen
  4. de productiemethodes en het productbeheer
  5. de preventie en het beheer van afvalstoffen
  6. de externe veiligheid
  7. de voorlichting, opleiding en participatie van het personeel in de bedrijfsinterne milieuzorg
  8. de externe voorlichting
  9. de voorstellen en adviezen van de milieucoördinator en de opvolging die hieraan gegeven is

Externe verificatie

De milieuaudit moet altijd worden gevalideerd door een erkende milieuverificateur. Deze verficateur gaat de inhoud en kwaliteit van het auditrapport na. Zijn goedkeuring is cruciaal voor de geldigheid van de audit.

Aan wie te bezorgen?

Het gevalideerde auditrapport moet bezorgd worden aan enerzijds LNE afdeling milieuvergunning en anderzijds aan de Vlaamse Milieumaatschappij.

Zelf een rapport bijhouden?

Als exploitant moet u het auditrapport ook 5 jaar bijhouden. In het kader van controleacties kan dit opgevraagd worden door bijvoorbeeld Milieuinspectie. Regelmatig wordt dan ook vastgesteld bij controles door LNE milieuinspectie dat ze effectief vragen naar de vroegere auditverslagen.

Wanneer dit rapport opstellen?

Voor bestaande inrichtingen d.w.z. bedrijven die voor 4 juli 1996 gestart zijn, is de eerste maal dat een audit moest opgesteld worden al lang geleden. Voor 31 december 1998 moest dit gebeuren. Vervolgens dient het auditrapport om de 3 jaar herhaald te worden. Einde 2016 is dus de volgende ‘vervaldatum’.

Voor ‘nieuwe’ inrichtingen moet de eerste audit 2 jaar na ingebruikname gebeuren en vervolgens om de 3 jaar.

Meer info?

Neem contact op met de SBB-milieuadviseurs. Ze kunnen u met raad en daad bijstaan.

Jan

Jan

productmanager milieu

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.