Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Check uw mestverwerkingscertificaten (MVC’s) vóór 30 september

Gepubliceerd op 04-09-18

Als mestverwerkingsplichtige moet u elk jaar genoeg mestverwerkingscertificaten (MVC’s) op uw ‘certificatenrekening’ van de Mestbank hebben staan. De jaarlijkse deadline daarvoor is eind september. Bovendien doet u er goed aan om nu al te controleren hoeveel mest u voor het lopende jaar nog moet verwerken.

MVC’s tonen dat een bepaalde hoeveelheid dierlijke mest verwerkt werd: 1 MVC vertegenwoordigt 1 verwerkte kg stikstof (N). Er zijn twee soorten: MVC’s: voor pluimvee, en alle andere. De Mestbank reikt deze MVC’s uit aan mestverwerkingsinstallaties, of bedrijven en verzamelpunten die hun mest exporteren.

Bedrijven kunnen om drie redenen (of om combinaties ervan) mestverwerkingsplichtig zijn. Voor elke situatie bestaan aparte regels en voorwaarden.

1. U hebt basisverwerkingsplicht

U bent wettelijk verplicht om een percentage van uw stikstofoverschot – stikstof die u zelf produceert min de stikstof die u op uw eigen landbouwgrond mag brengen – te (laten) verwerken. Het gaat altijd om stikstof uit dierlijke mest. Hoe hoog dat percentage precies is, hangt af van uw gemeente en de grootte van het stikstofoverschot. De Mestbank berekent jaarlijks dit percentage. Moet u in een jaar minder dan 5.000 kg stikstof verwerken, dan hebt u geen basisverwerkingsplicht voor dat jaar. Maximaal moet u 60% van uw overschot verwerken. De Mestbank lichtte u hierover einde juni in.

U hoeft de mest niet zelf te verwerken, want MVC’s zijn vrij verhandelbaar. Ze kunnen dus van een ander bedrijf afkomstig zijn. In dat geval mogen wel maar maximaal 5.000 MVC’s komen van pluimveemest van een ander landbouwbedrijf. Enkel mest afvoeren naar een verwerker volstaat niet. De MVC´s moeten dan ook overgeschreven worden naar uw rekening. Uw MVC’s van 2016 moeten vóór 30 september 2018 op uw certificatenrekening (via het Mestbankloket) van 2016 staan. Let op: indien u gebruik maakt van de bedrijfsontwikkeling door mestverwerking gelden andere regels.

Om aan de basisplicht van één jaar (2016) te voldoen, kan u ook certificaten van 2017 gebruiken en zo de verwerking spreiden over twee jaren.

2. U neemt NER-D’s over

Neemt u nutriëntenemissierechten van derden (NER-D’s) over? Dan wordt standaard 25% van het aantal over te dragen NER-D’s geannuleerd. Dit kunt u echter vermijden door jaarlijks een bepaalde hoeveelheid bedrijfseigen mest te verwerken.

Om in orde te zijn voor het productiejaar 2016, moet de mest ook in 2016 verwerkt zijn én moet het gaan om bedrijfseigen mest. Dat wordt gecontroleerd aan de hand van transportdocumenten. Ook hier geldt de deadline: op 30 september 2018 moeten uw MVC’s op uw certificatenrekening van 2016 staan.

3. Mestverwerking bij bedrijfsontwikkeling

Verwerkt u voldoende mest, dan kunt u bijkomende NER-D’s aanvragen bij de Mestbank. U krijgt dan zogeheten NER-Dmvw’s als u voldoet aan tal van voorwaarden:

  • U beschikte afgelopen jaar over genoeg MVC’s om te voldoen aan de basisverwerkingsplicht van het voorgaande jaar én – als u eerder al NER-Dmvw’s kreeg – de vereiste bijkomende verwerking.
  • Het afgelopen jaar (2017) moet al 25% van uw aangevraagde uitbreiding verwerkt zijn (waarvoor u opnieuw de nodige MVC’s heeft op uw rekening van 2017).
  • De mest moet het jaar ervoor (in 2017) verwerkt zijn.
  • 25% van uw aangevraagde uitbreiding moet bedrijfseigen mest zijn.
  • 100% van de gerealiseerde of gevraagde uitbreiding moet bedrijfseigen mest van de gevraagde diersoort zijn.

Dient u dit jaar geen nieuwe aanvraag in, maar heeft u al NER-Dmvw’s? Dan moeten nu al de certificaten van vorig jaar op de rekening staan.

Wat zijn de sancties?

Voldoet u voor een bepaald kalenderjaar niet aan de basismestverwerkingsplicht of aan de plicht na overname van NER-D’s, dan betaalt u een administratieve boete: 2 euro per kg stikstof die u te weinig verwerkte. Bij een herhaling verdubbelt deze boete.

Bent u niet in orde met de voorwaarden voor mestverwerking bij bedrijfsontwikkeling, dan worden de toegekende NER-Dmvw’s deels of volledig geannuleerd vanaf 1 januari volgend op het jaar dat er te weinig mest werd verwerkt.

Kijk zeker vóór 30 september uw MVC-rekening na via het Mestbankloket. Zo bent u in orde met de administratie rond de verwerkingsplicht en vermijdt u sancties. Voor ondersteuning helpt een SBB-milieuadviseur u graag verder. 

Jan

Jan

productmanager milieu

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.