Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Bijzonderheden in de nitraatresiducampagne 2016

Gepubliceerd op 19-09-16

Op 1 oktober start de nieuwe nitraatresiducampagne weer. In de periode van 1 oktober tot en met 15 november zullen weer tal van nitraatresidubepalingen uitgevoerd worden op landbouwpercelen. De bodemstalen worden genomen en geanalyseerd door erkende laboratoria volgens een vastgelegde methode. De Mestbank heeft op vrijdag 16 september via het Mestbankloket kenbaar maken welke percelen hiervoor geselecteerd zijn.

Waar vind ik info over de percelen die bemonsterd moeten worden?

De Mestbank verstuurt een e-mail of brief zodra de aangeduide percelen beschikbaar zijn op het Mestbankloket. Enkel via het Mestbankloket (www.mestbankloket.be), onder de rubriek staalnames > bodem > nitraatresidu, kunnen de percelen geraadpleegd worden.

Wie neemt deze stalen?

De nitraatresidubepaling op de zogenaamde controlepercelen gebeurt in opdracht en op kosten van de Mestbank.

Sommige landbouwers moeten op eigen kosten het nitraatresidu laten bepalen op een of meerdere percelen. Dat is het geval:

Voor deze verplichte stalen moet je zelf contact opnemen met een erkend labo om de nodige afspraken te maken. De lijst van erkende labo´s kan je hier vinden.

Let op met percelen met teelt- of waterschade!

Als door de uitzonderlijke weersomstandigheden in 2016 de teelt op de geselecteerde percelen is mislukt, meld je dit best aan de Mestbank. Zo kan de Mestbank een ander perceel selecteren. Je kan dit doen tot en met 29 september. Als je deze melding niet doet en er zou een te hoog nitraatresidu worden vastgesteld, kan er geen bezwaar meer ingediend worden omwille van deze teelt- of waterschade.

Aanmelden van percelen met teeltmislukking of waterschade via het Nitraatmeldpunt

Als er teeltmislukking of waterschade is op een aangeduid perceel, kan je dat tot en met 29 september via het Nitraatmeldpunt melden aan de Mestbank. De Mestbank kan dan een vervangperceel aanduiden. Bij de melding moet je bewijzen van teeltmislukking of waterschade van alle percelen van het bedrijf toevoegen. Dit om te voorkomen dat opnieuw een perceel met teeltmislukking of waterschade wordt aangeduid als vervangperceel.

De bewijsstukken van teeltmislukking zijn bij voorkeur vaststellingen door de schadecommissie. Een eerste vaststelling van de schade is voldoende. Eventueel zal de Mestbank ook foto’s aanvaarden waarop het tijdstip van de schade en duidelijke herkenningspunten staan. Als de Mestbank vervangpercelen aanduidt, zal ze een nieuw overzicht op het Mestbankloket plaatsen en brengt ze de landbouwer daarvan op de hoogte. Als het over verplichte stalen gaat, moet je zelf het laboratorium op de hoogte brengen van de vervangpercelen.

Als de schade niet vooraf en niet tijdig gemeld wordt, moet het aangeduide perceel bemonsterd worden. Resulteert de nitraatresidubepaling in een te hoog nitraatresidu dan is dit onherroepelijk, ook als er teeltmislukking of waterschade was op dat perceel. De Mestbank zal hierover geen bezwaarschriften aanvaarden, zelfs al legt de landbouwer dan nog bewijsstukken voor.

Jan

Jan

productmanager milieu

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.