Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Bewijs van pacht via aanbod van betaling

Gepubliceerd op 18-05-15

De pachtwet bepaalt dat een landbouwexploitant het bestaan van een pachtovereenkomst kan bewijzen, door een bewijs van persoonlijk aanbod van betaling voor te leggen waartegen de verpachter niet binnen de zes maanden heeft gereageerd. Hoe moet dit aanbod van betaling gebeuren? Wij leggen het u graag uit.

Het aanbod van betaling

De betaling moet gebeuren door middel van een storting per postassignatie, per postcheque op naam, per postwissel of door overschrijving of storting door bemiddeling van een financiële instelling op rekening van de verpachter. Deze opsomming is limitatief. U moet zich dus houden aan de voorgeschreven betalingsmogelijkheden. Op het aanbod moet u duidelijk het woord "pacht" vermelden alsook het jaar waarop de betaling betrekking heeft. Ontbreekt één van beide vermeldingen, dan komt het aanbod van betaling niet in aanmerking als bewijs van de pacht.

Schriftelijke bevestiging

U moet het aanbod van betaling binnen een termijn van 15 dagen bevestigen per aangetekend schrijven. Belangrijk is natuurlijk te weten wanneer die termijn van 15 dagen start. Wanneer u uw aanbod van betaling verricht via een postassignatie, een postwissel of een overschrijving, dan geldt de datum van de poststempel. Gaat het om een storting door een financiële instelling, dan gaat de termijn in op de datum vermeld op het rekeninguittreksel van de pachter. Voor de berekening van de 15 dagen geldt de datum waarop de betaling is gebeurd niet mee.

In deze brief moet u het bestaan van de pacht vermelden, het jaar en het perceel waarop de betaling betrekking heeft en de uitdrukkelijke vermelding dat "de betaling geldt als een bewijs van pacht, tenzij de verpachter binnen zes maanden na de dag van de betaling reageert door een oproeping in verzoening voor de bevoegde vrederechter". Voldoet uw brief niet aan bovenvermelde voorwaarden dan verliest het aanbod van betaling haar bewijskracht.

Wanneer is het bewijs van het bestaan van de pacht definitief bekomen?

Wanneer de verpachter de pacht niet erkent, dient hij u voor de vrederechter in verzoening op te roepen binnen de zes maanden na betaling. Wanneer de verpachter niet reageert, geldt het aanbod van betaling als volwaardig bewijs van het bestaan van uw pachtcontract.

 

Isabel

Isabel

juridisch adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.