Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Bevestig uw aanvraag groenbedekker GB2

Gepubliceerd op 15-10-14

Indien u in het voorjaar een premie groenbedekker GB2 hebt aangevraagd zal deze premie verloren gaan, tenzij u uw aanvraag bevestigt.


De betrokken landbouwers hebben recent een brief van 'Landbouw en Visserij, dienst aangiften' een brief gekregen ivm de definitieve aangifte 'steun voor de inzaai van groenbedekkers'.

Bij controles ter plaatse in het kader van de aanvragen voor steun voor de inzaai van groenbedekkers ('GB2') van de vorige campagnes werden heel wat inbreuken vastgesteld door het Agentschap voor Landbouw en Visserij. Naar analogie met de vorige campagne zal er een bijkomende definitieve aangifte van de groenbedekkerspremie moeten gebeuren.

Bij inbreuken wordt de steun voor groenbedekkers (50 à 60 euro per ha) geheel of gedeeltelijk geweigerd. Landbouwers die de aangegeven oppervlakten groenbedekking niet realiseren lopen bijkomend het risico dat er kortingen op de bedrijfstoeslag en andere directe betalingen zullen doorgevoerd worden. Ook in het kader van het mestdecreet kan dit bepaalde gevolgen met zich meebrengen. Deze verplichte bevestiging moet uiterlijk 31 oktober 2014 aan de buitendienst gemeld zijn (voor percelen gelegen in de Polders en Leemstreek was dit uiterlijk 15 september 2014.)

Indien deze bevestiging niet tijdig gebeurt, zal de nateelt en de gevraagde steun GB2 van ambtswege worden geschrapt.
Wegens de veelvuldige inbreuken in het verleden zal er een verhoogde controle zijn met overeenkomstige sancties.


Indien SBB voor u de verzamelaanvraag 2014 indiende en u aanspraak wil maken op de groenbedekkerspremie vragen wij u om de brief die u van 'Landbouw en Visserij' hebt gekregen aan uw SBB- kantoor ondertekend te bezorgen, zelfs indien er geen wijzigingen aan de inzaai van groenbedekkers zijn. Ook de wijzigingen van de inzaai van groenbedekkers - nu of op een later tijdstip- kan u ons met dit formulier melden.

SBB zal vervolgens de nodige aanpassingen aan uw verzamelaanvraag 2014 doorvoeren en de betrokken buitendienst op de hoogte brengen van de definitieve bevestiging.

 

Jacky

Jacky

productmanager landbouw

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.