Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Bespaar sociale zekerheidsbijdragen met hogere beroepsinkomsten in 2014!

Gepubliceerd op 09-10-14

De berekening van de sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen wijzigt vanaf het jaar 2015. Tot eind 2014 zijn de oude regels voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen nog van toepassing. Voor zelfstandige betekent dit een unieke kans om fiscaal te optimaliseren. Hierna een woordje uitleg.

Sociale zekerheidsbijdragen anno 2014

Dit jaar worden de persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen berekend op de netto beroepsinkomen van drie jaar terug. Een zelfstandige betaalt dus dit jaar sociale zekerheidsbijdragen die berekend worden op het netto beroepsinkomen van het jaar 2011. Die bijdragen zijn ook definitief. Dit wil zeggen dat die bijdragen later niet meer worden herzien ifv het netto beroepsinkomen van het jaar 2014.

Sociale zekerheidsbijdragen anno 2015 e.v.

In het nieuwe systeem zal een zelfstandige het bedrag van de te betalen bijdragen kunnen afstemmen op het beroepsinkomen dat hij zal realiseren in het kalenderjaar zelf. De definitieve bijdragen worden dus niet meer berekend op het netto beroepsinkomen van drie jaar terug. Tijdens het jaar worden voorlopige bijdragen betaald. Zodra het sociaal verzekeringsfonds de definitieve netto beroepsinkomsten van de zelfstandige in dat jaar kent, worden de definitieve bijdragen berekend.

Fiscaal optimaliseren anno 2014

Het netto beroepsinkomen van het jaar 2014 zal nooit een referte-inkomen zijn om de sociale zekerheidsbijdragen te berekenen! Een zelfstandige ondernemer kan dus sociale zekerheidsbijdragen besparen door dit jaar zijn beroepsinkomsten te verhogen. Indien de zelfstandige reeds wordt belast in de hoogste belastingtarieven, dan zal een verhoging van de beroepsinkomsten niet tot een hogere belasting leiden.

De beroepsinkomsten van zelfstandigen met een eenmanszaak zijn belastbaar in het jaar waarin de vordering ‘zeker en vaststaand’ is. In de regel is dit op het ogenblik dat de factuur wordt uitgereikt. De werkelijke inning van de vordering is dus niet bepalend om het tijdstip van belastbaarheid te bepalen. Zelfstandigen met een eenmanszaak kunnen hun beroepsinkomen dit jaar dus verhogen door hun zekere en vaststaande vorderingen te factureren uiterlijk op 31 december 2014.

De beroepsinkomsten van vrije beroepers (geneesheren, advocaten, architecten etc.) zijn belastbaar in het jaar waarin de inkomsten effectief zijn ontvangen (in contanten of op de bankrekening). De beroepsinkomsten van vrije beroepers zijn dus niet belastbaar op het ogenblik dat de vordering ‘zeker en vaststaand’ is. Vrije beroepers kunnen hun beroepsinkomen dit jaar dus verhogen door hun vorderingen te innen uiterlijk op 31 december 2014.

De beroepsinkomsten van zelfstandige bedrijfsleiders (loon, voordelen van alle aard, etc.) zijn belastbaar op het ogenblik van de toekenning of betaalbaarstelling door de vennootschap. In de regel is dit op het ogenblik dat de beroepsinkomsten worden betaald. Zelfstandige bedrijfsleiders kunnen hun beroepsinkomen dit jaar dus verhogen door meer loon toe te kennen uiterlijk op 31 december 2014. Opgelet, de toekenning van een zgn tantième is ook een bezoldiging maar dit zal in de regel geen besparing van de sociale zekerheidsbijdragen opleveren. Een tantième is een toekenning van de winst aan de bedrijfsleiders. Dit gebeurd in de regel bij het afsluiten van de jaarrekening van de vennootschap. Indien het boekjaar overeenstemt met het kalenderjaar, dan kan de vennootschap een tantième toekennen op de winst van het jaar 2014. Dit zal echter gebeuren in de eerste helft van het jaar 2015, tijdstip waarop de jaarrekening 2014 wordt gefinaliseerd. De toekenning van de tantième zal dus in het jaar 2015 gebeuren en dus ook in 2015 belastbaar zijn in hoofde van de zelfstandige bedrijfsleider. Bijgevolg zal de tantième mee in rekening worden gebracht voor de berekening van de definitieve sociale zekerheidsbijdragen voor het jaar 2015… Noteer dat er natuurlijk andere mogelijkheden bestaan om goedkoop geld uit de vennootschap te halen. Zo kan een bedrijfsleider-vennoot ook dividenden ontvangen die belastbaar zijn aan 25% en die niet mee in rekening worden gebracht voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen.

Kortom, bekijk samen met uw boekhouder of accountant of het interessant is om uw beroepsinkomsten over boekjaar 2014 te verhogen.

 

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.