Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Bent u bedrijfsleider? Verlies dan de UBO-verplichtingen niet uit het oog!

Gepubliceerd op 19-02-19

Alle vennootschappen, inclusief landbouwvennootschappen en maatschappen (bv. feitelijke verenigingen vader-zoon), zijn verplicht om informatie over hun achterliggende natuurlijke personen te registreren in het nieuwe “UBO-register”. Eenmanszaken zijn uitgesloten van deze verplichting.

1. Wat neemt u op in het register?

In het elektronisch register moet informatie worden opgenomen over de zogenaamde “UBO’s”, de natuurlijke personen die eigenaar zijn van de vennootschap, dan wel controle hebben over de vennootschap. Het gaat dan enerzijds om iedereen die meer dan 25% van de aandelen of stemrechten bezit en anderzijds om iedereen die zeggenschap heeft over de vennootschap op een andere manier, zoals bv. op basis van een aandeelhoudersovereenkomst. Zijn er aldus geen UBO’s aan te wijzen, dan zijn de bestuurders UBO.

Van elke UBO moeten de identificatiegegevens (naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, adres) in het register worden vermeld. Daarnaast moet worden aangegeven tot welke categorie de UBO behoort en sinds welke datum hij UBO is.

2. Wie kan het register raadplegen?

Het UBO-register kan worden geraadpleegd door de overheid (inclusief de fiscus), economische beroepsbeoefenaars, notarissen, advocaten en banken. Er is daarnaast ook toegang mogelijk voor elke burger, zij het een beperkte, omwille van de privacy van de opgenomen personen. De raadpleging van de gegevens wordt geregistreerd en bewaard. U heeft als UBO de mogelijkheid om kennis te nemen van de personen die gedurende de laatste zes maanden uw gegevens hebben geraadpleegd.

3. Wat is de timing?

U heeft, als zaakvoerder van een vennootschap, tot 30 september 2019 de tijd om de inschrijving in het register te voltooien. Daarmee is de kous echter niet af. Doet er zich een wijziging voor binnen de UBO’s van uw vennootschap, zoals bv. een adreswijziging van een bestaande UBO, of een verandering van UBO ten gevolge van een aandelenoverdracht, dan moet u deze binnen de maand registreren. Daarnaast moet u jaarlijks aangeven of de opgenomen gegevens nog kloppen.

Het is niet aangeraden deze verplichting naast u neer te leggen. Brengt u als zaakvoerder van een vennootschap de inschrijving niet (tijdig) in orde, dan riskeert u immers persoonlijk een boete van 250 tot 50.000 euro.

De registratie gebeurt online en is nogal technisch. SBB kan u hierin uiteraard bijstaan.

Ten laatste op 30 september 2019 moeten bedrijfsleiders, behalve van de eenmanszaken, informatie over de natuurlijke personen die eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over de vennootschap registreren in het nieuwe UBO-register. Voldoet u niet aan deze verplichting, dan hangt u een fikse boete boven het hoofd. Wend u tot SBB voor bijstand bij het invullen van dit register.

Johanna Waelkens

Johanna Waelkens

Juridisch adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.