Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Bedrijfswagens zwaarder belast vanaf 1 januari 2017

Gepubliceerd op 07-12-16

De federale regering gaat vanaf 1 januari 2017 bedrijfswagens voor werknemers of bedrijfsleiders zwaarder belasten indien de werkgever of vennootschap ook de brandstofkosten draagt. De extra belasting komt ten laste van de werkgever of vennootschap. De werknemer of bedrijfsleider zal dus in 2017 geen lager nettoloon ontvangen door die extra belasting. Hierna geven we u een korte toelichting over de fiscale wijzigingen voor inkomstenjaar 2017.

U rijdt minstens 1 kilometer privé?

Indien u de wagen nooit gebruikt om privé kilometers af te leggen, dan bent u niet belastbaar op een voordeel. Dit is logisch aangezien u de wagen uitsluitend gebruikt om echte beroepskilometers af te leggen (bijvoorbeeld bezoeken aan klanten of leveranciers). Indien u kan bewijzen dat alle kilometers echte beroepskilometers zijn, dan zal u dus niet belast worden op een voordeel. Dit principe is ook door de rulingcommissie bevestigd (Ruling nr.2012.095 dd. 8 mei 2012). Opgelet, privékilometers zijn niet alleen echte privéverplaatsingen (bijvoorbeeld een weekend aan de kust), maar ook de kilometers die u aflegt tussen uw werkelijke verblijfplaats en uw vaste plaats van tewerkstelling (zgn. woon-werkkilometers). Zodra u dus één privéreisje doet of minstens één keer met uw wagen van uw woonplaats naar uw werkplaats gaat, dan is er een privégebruik en bent u belastbaar op een voordeel, en dit ongeacht of de brandstofkost door uzelf of door de werkgever of vennootschap wordt gedragen. Met andere woorden, het belastbaar voordeel alle aard is van toepassing ongeacht of de bedrijfswagen wordt ter beschikking gesteld met of zonder een zgn. brandstofkaart…

Forfaitair voordeel

Het voordeel wordt berekend i.f.v. de cataloguswaarde van de wagen en een CO2%. De berekeningsformule ziet er als volgt uit: (cataloguswaarde x leeftijdscorrectie) x 6/7 x CO2%.

De cataloguswaarde is de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno.

De cataloguswaarde wordt vermenigvuldigd met een percentage gaande van 100 tot 70% teneinde rekening te houden met de periode die is verstreken vanaf de datum van eerste inschrijving van het voertuig bij de Directie voor de Inschrijving van de Voertuigen. Dat percentage bedraagt 100% bij wagens waarvoor 0 tot 12 maanden verstreken zijn sinds de eerste inschrijving; 94% wanneer 13 tot 24 maanden verstreken zijn; 88% wanneer 25 tot 36 maanden verstreken zijn; 82% wanneer 37 tot 48 maanden verstreken zijn; 76% wanneer 49 tot 60 maanden verstreken zijn; en 70% wanneer meer dan 60 maanden verstreken zijn. Niet onbelangrijk om te weten is dat "een begonnen maand" voor "een volledige maand" telt. De cataloguswaarde wordt dus per jaar anciënniteit van de wagen met 6% verminderd, zonder dat deze waarde kleiner mag zijn dan 70% van de oorspronkelijke waarde.

Voor inkomstenjaar 2017 is de CO2% gelijk aan 5,5% voor een uitstoot van 87 gram/km van een dieselmotor of een uitstoot van 105 gram/km van een benzinemotor. Indien de wagen meer CO2 uitstoot, dan moet u 0,1% toevoegen per gram CO2 uitstoot dat 87 of 105 gram overstijgt. Indien de wagen minder CO2 uitstoot dan moet u 0,1% aftrekken per gram CO2 uitstoot dat onder de 87 of 105 gram is. De CO2% bedraagt maximaal 18% en minimaal 4%.

Cijfervoorbeeld

Peter heeft een splinternieuwe Audi A6 (dieselmotor) met een CO2 uitstoot van 200 gram/km en een cataloguswaarde van 50.000 €. De wagen wordt ter beschikking gesteld met een brandstofkaart op naam van de vennootschap. Indien Peter de wagen privé gebruikt, dan bedraagt het belastbaar voordeel voor het eerste jaar 7.200 €, namelijk 50.000 € x 6/7 x 16,8% (d.i. 5,5% + (0,1 x (200 – 87))). Voor het tweede jaar wordt de cataloguswaarde verminderd met 6% en is het belastbaar voordeel dan 6.768 €.

Eigen bijdragen?

Een optie om het belastbaar voordeel te verminderen is een eigen bijdrage betalen aan de werkgever of vennootschap. In ons voorbeeld zou Peter jaarlijks bijvoorbeeld voor 1.200 € (100 €/maand) kunnen bijdragen zodat zijn voordeel voor het eerste jaar vermindert tot 6.000 € (7.200 € - 1.200 €). Peter (als bedrijfsleider) zou ook het belastbaar voordeel kunnen verlagen tot 0 € door het volledig voordeel van 7.200 € weg te boeken als eigen bijdrage in de rekening-courant.

Extra belasting voor de werkgever of vennootschap vanaf 1 januari 2017

Het belastbaar voordeel alle aard is een loonkost voor de werkgever of vennootschap. De loonkost is echter deels niet aftrekbaar in de vennootschapsbelasting en moet ten belope van 17% worden verworpen uit de aftrekbare kosten, dit is een zgn. verworpen uitgave. De verworpen uitgave betekent dat de werkgever of vennootschap 17% van het belastbaar voordeel (na eventuele eigen bijdragen) moet bijtellen bij de fiscale winst.

Vanaf 1 januari 2017 zijn er twee belangrijke fiscale wijzigingen. Vooreerst zal de verworpen uitgave van 17% moeten worden berekend op het voordeel alle aard vóór de aftrek van eventuele eigen bijdragen. Vervolgens wordt dit percentage verhoogd tot 40% indien de werkgever of vennootschap een bedrijfswagen ter beschikking stelt en de brandstofkosten geheel of gedeeltelijk draagt. Ook de verwerping van 40% moet vanaf 1 januari 2017 berekend worden op het voordeel alle aard vóór de aftrek van eventuele eigen bijdragen van de werknemer of bedrijfsleider!  

Cijfervoorbeeld

Hernemen we het voorbeeld van een voordeel alle aard van 7.200 €. De eigen bijdrage van Peter van 1.200 € heeft tot 31 december 2016 tot gevolg dat de zgn. verworpen uitgave bij de werkgever of vennootschap 1.020 € bedraagt, namelijk (7.200 € - 1.200 €) x 17%. Vanaf 1 januari 2017 zal de verworpen uitgave stijgen tot 2.880 €, namelijk 7.200 € x 40%... dit heeft een extra vennootschapsbelasting tot gevolg van 632 € indien de vennootschap aan het normaal belastingtarief wordt belast.

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.