Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Barema landbouw voor inkomstenjaar 2014 gekend

Gepubliceerd op 12-06-15

Deze week bereikten de landbouworganisaties – weliswaar onder voorbehoud van formele goedkeuring - en de fiscale administratie een akkoord over de barema's voor de landbouwsectoren en voor de varkens. Het melkveebarema blijft op hetzelfde niveau als vorig jaar, de evolutie van het vleesveebarema is afhankelijk van de landbouwstreek maar fluctueert tussen +2% en -1% en het akkerbouwbarema daalt met 15 tot 17,5% (opnieuw afhankelijk van de landbouwstreek).

 Voor wat het akkerbouwbarema betreft was er over quasi de gehele lijn van teelten een daling van prijzen en rendementen, met vooral een uitschieter (in negatieve zin) voor de aardappelen.

 In de melkveesector werd een slechts zeer licht gedaalde melkprijs genoteerd over het gehele jaar 2014 in vergelijking tot 2013, was er een stijging van de melkproduktie en anderzijds eerder een daling langs de kostenzijde (o.m. de voederkost is in 2014 gedaald). Dit geeft aanleiding tot een status quo van het melkveebarema.

 Wat het vleesveebarema betreft was kenmerkte 2014 zich door een hoger verkocht volume maar relatieve prijsdalingen die nogal verschillen voor reforme dieren dan wel dieren van het vleestype. Vandaar fluctueert de evolutie van het vleesveebarema per streek tussen een lichte verhoging van 2% tot een daling van -1,5%.

 Voor de varkenssector is er opnieuw een daling van de semi-brutowinstcijfers op te tekenen. De semi-brutowinst per zeug bedraagt voor 2014 59 EUR, voor de vleesvarkens 9 EUR en voor de vleesvarkens op contract 10,50 EUR.

 In onderstaand overzicht vindt u de baremacijfers voor de Vlaamse landbouwstreken, in vergelijking tot die van het voorafgaande inkomstenjaar.

 

STREEK 

SBW 2014 

SBW 2013  

Evolutie

Leem ruwvoeder melk
Leem ruwvoeder vlees
Leem akkerbouw
1270
1010
980 
1270
990
1160
0,00%
2,02%
-15,52%
Duinen ruwvoeder melk
Duinen ruwvoeder vlees
Duinen akkerbouw
1230
595
545
1230
600
660 
 0,00%
-0,83%
-17,42%
Polders ruwvoeder melk
Polders ruwvoeder vlees
Polders akkerbouw
1540
850
780
1540
860
940
0,00%
-1,16%
-17,02%
Zandleem W.-Vl. ruwvoeder melk
Zandleem W.-Vl. ruwvoeder vlees
Zandleem W.-Vl. akkerbouw
1430
885
740
1430
885
890
0,00%
0,00%
-16,85%
Zandleem O.-Vl. ruwvoeder melk
Zandleem O.-Vl. ruwvoeder vlees
Zandleem O.-Vl. akkerbouw
1400
820
705
1400
820
850
0,00%
0,00%
-17,06%
Zandleem Brab. ruwvoeder melk
Zandleem Brab. ruwvoeder vlees
Zandleem Brab. akkerbouw
1360
820
715
1360
820
860
0,00%
0,00%
-16,86%
Zandleem Limb. ruwvoeder melk
Zandleem Limb. ruwvoeder vlees
Zandleem Limb. akkerbouw
1360
760
690
1360
760
830
0,00%
0,00%
-16,87%
Zand ruwvoeder melk
Zand ruwvoeder vlees
Zand akkerbouw
1500
720
655
1500
730
790
 0,00%
-1,37%
-17,09%
Zand Brab. ruwvoeder melk
Zand Brab. ruwvoeder vlees
Zand Brab. akkerbouw
1360
690
605
1360
700
730
0,00%
-1,43%
-17,12%
Antwerpse Kempen ruwvoeder melk
Antwerpse Kempen niet-melk
Antwerpse Kempen akkerbouw
1710
645
530
1710
655
640
0,00%
-1,53%
-17,19%
Limb./Brab. Kempen ruwvoeder melk  
Limb./Brab. Kempen niet-melk
Limb./Brab. Kempen akkerbouw
1560
645
530
1560
655
640
0,00%
-1,53%
-17,19%
Luikse Weide A/B ruwvoeder melk
Luikse Weide A/B ruwvoeder vlees
Luikse Weide A/B akkerbouw
1590
710
675
1590
720
795
0,00%
-1,39%
-15,09%
Hoge Ardennen ruwvoeder melk
Hoge Ardennen ruwvoeder vlees
Hoge Ardennen akkerbouw
1150
490
480
1150
500
565

0,00%
-2,00%
-15,04%

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katrien

Katrien

hoofd studiedienst

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.