Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Aanvraag verhoogde bemesting

Gepubliceerd op 28-01-16

Vanaf 2016 bestaat binnen het Mestdecreet de mogelijkheid om een verhoogde bemesting toe te passen. Hiervoor moet er aanvraag ingediend worden. Dit is enkel mogelijk voor bedrijven die geen focusbedrijf zijn en geen overtredingen, maatregelen of administratieve geldboetes hebben opgelopen in het voorgaande jaar bij de Mestbank. Verhoogde bemesting houdt in dat er 10% meer werkzame stikstof mag toegediend worden op het bedrijf. De hoeveelheid werkzame stikstof neemt dus toe, niet de hoeveelheid dierlijke mest.

De aanvraag voor verhoogde bemesting kan ingediend worden via het Mestbankloket, tot en met 15 februari 2016. De verhoogde bemesting geldt vanaf het ogenblik van de aanvraag, op voorwaarde dat voldaan is aan alle voorwaarden.

Deze aanvraag is niet vrijblijvend! Als je verhoogde bemesting aanvraagt, beoordeelt de Mestbank het nitraatresidu op jouw bedrijf in het najaar. Je moet dan van meerdere percelen op jouw bedrijf het nitraatresidu laten bepalen, op eigen initiatief en kosten. De Mestbank selecteert de te bemonsteren percelen. In de tweede helft van september publiceert de Mestbank op het Mestbankloket de geselecteerde percelen. Van al die percelen moet je, op eigen initiatief en kosten, tussen 1 oktober en 15 november het nitraatresidu laten bepalen door een erkend laboratorium naar keuze. De analyseresultaten worden door het laboratorium automatisch doorgestuurd naar de Mestbank. De Mestbank gebruikt die resultaten dan voor de bedrijfsevaluatie. De beoordeling hiervan gebeurt volgens specifieke regels. Een eventuele matige, slechte of zeer slechte boordeling kan aanleiding zijn tot het opleggen van maatregelen.

Jan

Jan

productmanager milieu

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.