Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

01 feb

Wat brengt MAP 5 en GLB in 2016?

Malle

In de loop van 2015 werd een vernieuwd Mestdecreet goedgekeurd. Het decreet bevat tal van maatregelen om de verontreiniging van oppervlakte-en grondwater door nitraten en fosfaten in Vlaanderen te verminderen en te voorkomen. Deze maatregelen betekenen op sommigen punten een trendbreuk met het verleden. Zo zal er enerzijds een gebiedsgerichte aanpak toegepast worden met striktere maatregelen voor focusbedrijven. Anderzijds zal de individuele landbouwer via een geïntegreerde bedrijfsaanpak van de bemesting meer mogelijkheden krijgen. Met de start van het bemestingsseizoen is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van alle nieuwigheden die vanaf 2016 van toepassing zijn.

Het GLB betekende in 2015 een hele ommekeer. De betalingsrechten zijn inmiddels toegekend maar worden uitbetaald onder vele randvoorwaarden en vergroeningseisen. Wat is de evaluatie van dat eerste jaar en hoe kunnen we 2016 voorbereiden? Een terugblik en een vooruitblik door de bedrijfseconomisch adviseur SBB.

 

Praktische info

Datum: 01 tot 14 februari 2016
Begin: 19:00
Einde: 22:00

Spreker:
MAP5 deel 1: Bart Baets

MAP5 deel 2: Marlies Demuijnck

GLB: Christel Covens

Locatie:
Vormingscentrum Malle
Smekenstraat 61
2390   Malle