Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

 

De structurele kwaliteits- en compliancewerking van SBB

Om onze werking continu te versterken, rollen we binnen SBB een structurele kwaliteits- en compliancewerking uit. 

 

Interne controle

Enerzijds controleert een stuurgroep of SBB werkt volgens de externe regelgeving:

  • Antiwitwaswetgeving;
  • Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen (WCO);
  • Deontologische regels IAB;
  • Wetgeving inzake aansprakelijkheid;
  • enz.

Anderzijds toetst een kwaliteitsteam onze dienstverlening aan interne kwaliteitsstandaarden. Dit team treedt ook op als coach van de kantoren en reikt medewerkers oplossingen aan om onze diensten voortdurend te verbeteren.

Permanente vorming

SBB voert in het kader van de kwaliteitsbewaking ook een doorgedreven beleid van permanente vorming. Het complexe vakgebied boekhouding-fiscaliteit evolueert immers voortdurend. Daarom bouwt SBB in het Leuvense hoofdkantoor een kenniscentrum uit, waar specialisten alle veranderingen die van belang zijn voor het vak, op de voet volgen. Ze bieden eerstelijnsadvies aan de medewerkers van het kantorennet en houden hen voortdurend op de hoogte via een intensief programma van opleidingen en vorming.

Q*For-kwaliteitslabel

De consulting- en opleidingsactiviteiten van SBB dragen het Q*For-kwaliteitslabel. Dit klantentevredenheidscertificaat is het resultaat van een internationaal toegepaste kwaliteitsaudit door een onafhankelijke auditor. Het label is een pluim voor onze medewerkers die dagelijks inzetten op deskundigheid en klantgerichtheid.