Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

SBB-praktijkgids 'Hoe financieel gezond is mijn onderneming?'

De snel evoluerende economie dwingt u er als ondernemer toe om kort op de bal te spelen. Daarbij moet u erover waken dat uw onderneming op alle vlakken structureel goed gewapend is om zo de ondernemingsdoelstellingen ook in de toekomst te blijven behalen.

Inzicht in de financiële structuur

Het hoeft dan ook geen betoog dat een goed inzicht in de financiële structuur van uw onderneming daarbij cruciaal is. Anders gezegd, wat bezit uw onderneming en wat zijn haar schulden? Het is belangrijk om te weten bij wie de schulden aangegaan zijn en wanneer ze terugbetaald moeten worden. Een gezonde financiële structuur betekent immers dat uw onderneming haar schulden tijdig terugbetaalt en voldoende middelen genereert om haar activiteit verder te zetten.

Met deze gids wil SBB Accountants & Adviseurs u een hulpmiddel aanreiken om inzicht te verwerven in de financiële structuur en rentabiliteit van uw onderneming. Het instrument bij uitstek voor deze analyse is de jaarrekening van uw onderneming. Naast een korte toelichting bij deze onderdelen, toont deze praktijkgids hoe u een jaarrekening moet interpreteren en hoe u zelf de vinger aan de financiële pols van uw bedrijf houdt.

Inhoudstafel

I. De jaarrekening

1. De balans
Wat is een balans?
De structuur van de balans
De actiefzijde van de balans
De passiefzijde van de balans

2. De resultatenrekening
Samenstelling van de resultatenrekening
Het bedrijfsresultaat
Financiëel resultaat
Resultaat van het boekjaar
Gespreid te belasten gerealiseerde meerwaarden
Te bestemmen winst

3. De toelichting

II. Financiële analyse

1. De financiële analyse
Doel van de financiële analyse
Aanpassing van de jaarrekening
De horizontale analyse
De verticale analyse

2. De ratioanalyse
Wat is een ratioanalyse?
De liquiditeit
De efficiëntieratio’s
De rentabiliteitsratio’s
De solvabiliteitsratio’s
De toegevoegde waarde
Om te onthouden

III. Financiering

Financieringsmogelijkheden
Wanneer ontstaat een financieringsbehoefte?
Financieringsmogelijkheden
Uw onderneming door de bril van de externe financier

U kan de praktijkgids hier downloaden.
Alvast een aangename en leerrijke lectuur gewenst.

 

Hoe financieel gezond is mijn onderneming?

Hoe financieel gezond is mijn onderneming?

In een snel evoluerende economie moet u erover waken dat uw onderneming op alle vlakken structureel goed gewapend is om de ondernemingsdoelen ook in de toekomst te blijven halen. Een goed inzicht in de financiële structuur is daarbij cruciaal. Deze praktijkgids toont u hoe u zelf de vinger aan de financiële pols van uw bedrijf houdt.