Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Wie betaalt de aanpassingswerken n.a.v. nieuwe overheidsmaatregelen in het verhuurde handelspand?

Gepubliceerd op 20-09-14

Stel, er moeten in uw verhuurd handelspand dringend aanpassingen gebeuren aan de verwarmingsinstallatie aangezien de ondergrondse stookolietank door een nieuwe overheidsreglementering niet langer kan worden goedgekeurd. Op wiens kosten dienen deze aanpassingen te gebeuren? Volgens de huurder is dit voor rekening van de verhuurder. Maar is dat ook wel zo?

We moeten hiervoor een onderscheid maken tussen de werken die reeds door de overheid werden opgelegd op het ogenblik van de start van de verhuring en de werken die tijdens de duur van de overeenkomst worden opgelegd. Werden de werken reeds opgelegd voor de start van de verhuring, dan dient de verhuurder in te staan voor de aanpassingen op grond van zijn leveringsplicht. De verhuurder dient immers het goed te leveren in goede staat van onderhoud, zodat het huurgoed kan dienen tot het gebruik en voor de bestemming waarvoor het verhuurd is. Voor reglementeringen die tijdens de duur van de huurovereenkomst worden opgelegd, is het volgens de wet weldegelijk de huurder zelf die moet instaan voor de aanpassingen.

Uiteraard kunnen partijen in hun huurcontract steeds vrij bepalen dat de werken ten laste van de ene of de andere partij vallen.

Tip voor de verhuurder

U kunt als verhuurder in de huurovereenkomst best vermelden wie welke aanpassingswerken, opgelegd door bestaande of toekomstige reglementeringen van overheidswege, ten laste neemt. Dit sluit latere betwistingen hierover uit.

Tip voor de huurder

Als huurder kijkt u best na of zo een clausule wordt vermeld in de huurovereenkomst. Zo niet kunnen de kosten ten laste zijn van de verhuurder voor zover het normen betreft die al bestonden bij het aangaan van de huurovereenkomst. Houdt u er wel rekening mee dat de kosten ten uwe laste zijn wanneer de nieuwe overheidsmaatregel genomen wordt nadat uw huur is ingegaan en hierover contractueel niets anders werd vastgelegd.

 

Isabel

Isabel

juridisch adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.