Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Wettelijke intrestvoeten anno 2015

Gepubliceerd op 10-02-15

I. De wettelijke intrestvoet

a) Tarief
De wettelijke intrestvoet daalt in 2015 en bedraagt 2,5% (in 2014 was dit 2,75%). 

b) Toepassingsgebied
De wettelijke intrestvoet is van toepassing op burgerlijke zaken. Ze is ook van toepassing op handelszaken (bijvoorbeeld een transactie tussen een handelaar en een particulier), maar niet op handelstransacties (zie II). De intrest is verschuldigd vanaf de dag van de ingebrekestelling, behalve ingeval de wet ze van rechtswege doet lopen.

II. De intrestvoet in de wet betalingsachterstand

a) Tarief
De intrestvoet uit de Wet van 2 augustus 2002 (wet betalingsachterstand) bedraagt voor het eerste semester van 2015 7,5% voor de overeenkomsten gesloten vóór 16 maart 2013. Voor overeenkomsten gesloten, vernieuwd of verlengd vanaf 16 maart 2013 bedraagt de intrestvoet 8,5%. Vanaf 17 maart 2015 zal de intrestvoet 8,5% bedragen, van toepassing op alle overeenkomsten. 

b) Toepassingsgebied
De wet betalingsachterstand is van toepassing op transacties tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties, die leiden tot het leveren van goederen, het verrichten van diensten of het ontwerp en de uitvoering van openbare werken en bouw- en civieltechnische werken tegen vergoeding. Indien er in de overeenkomst geen datum of termijn voor betaling is vastgesteld, dient de betaling te gebeuren binnen een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op:

Na deze termijn begint de intrest de lopen. (Partijen kunnen onderling en in bepaalde gevallen een andere betalingstermijn dan dertig dagen overeenkomen).

III. De conventionele intrestvoet

Bovenstaande intrestvoeten zijn aanvullende intrestvoeten. De contracterende partijen kunnen een afwijkende intrestvoet, de zogenaamde conventionele intrest, bedingen. Deze intrestvoet kan bijvoorbeeld in de factuur- of verkoopsvoorwaarden worden opgenomen. Indien de conventionele intrestvoet disproportioneel hoog is, kan de rechter de intrestvoet verminderen tot de wettelijke intrestvoet. Het valt dus aan te raden om niet te overdrijven met een conventionele intrestvoet.

De intrestvoeten werden officieus bekendgemaakt, maar nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 

Sofia

Sofia

juridisch adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.