Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Welk fiscaal voordeel geeft een in 2014 gesloten bouwlening?

Gepubliceerd op 28-01-15

De Vlaamse decreetgever heeft de Vlaamse woonbonus voor de enige gezinswoning drastisch verlaagd voor nieuwe leningen die worden afgesloten vanaf 1 januari 2015. Om nog te kunnen genieten van de voordelige Vlaamse woonbonus zijn er in het najaar 2014 veel (ver)bouwingsleningen afgesloten. De fiscus heeft op 11 december 2014 een eigenaardig standpunt gepubliceerd die de toepassing van de voordelige woonbonus in het gedrang brengt… hierna een woordje uitleg.

Een belastingplichtige die een hypothecaire lening afsluit voor het (ver)bouwen van de enige (gezins)woning kan onder bepaalde voorwaarden genieten van de zgn woonbonus. De lening moet hypothecair ingeschreven zijn en moet een minimale looptijd hebben van 10 jaar. De lening moet ook specifiek zijn gesloten om een enige en eigen woning te verwerven of te behouden op 31 december van het kredietjaar. Dit betekent dat de woning de enige woning van de belastingplichtige moet zijn op 31 december van het kredietjaar en dat de belastingplichtige in principe de woning werkelijk moet bewonen op die datum. Op die laatste voorwaarde is er een uitzondering voor woningen die verbouwd of nog gebouwd moeten worden. Daar krijgt de belastingplichtige twee jaar extra de tijd om de woning te betrekken. Dus uiterlijk op 31 december van het kredietjaar +2.

Indien de lening is afgesloten uiterlijk op 31 december 2014 dan kunnen de betaalde interesten, kapitaalaflossingen en (eventueel) de premie voor de schuldsaldoverzekering een fiscaal voordeel geven. De jaarlijkse betalingen kunnen de eerste tien jaren een fiscaal voordeel geven tot een maximumbedrag van 3.040 euro/jaar (of 3.120 euro/jaar indien de belastingplichtige drie kinderen ten laste heeft op 1 januari volgend op het kredietjaar). 

Nieuwe leningen afgesloten vanaf 1 januari 2015 kunnen onder dezelfde voorwaarden recht geven op de woonbonus maar het zal slechts een ‘verminderde’ woonbonus zijn. De jaarlijkse betalingen kunnen de eerste tien een fiscaal voordeel geven tot een maximumbedrag van 2.280 euro/jaar (of 2.360 euro/jaar indien de belastingplichtige drie kinderen ten laste heeft op 1 januari volgend op het kredietjaar).

Om in de toekomst de oude en dus hogere woonbonus te genieten hebben veel belastingplichtige nog snel een lening afgesloten in het najaar 2014. Ook indien het gaat om een (ver)bouwlening kan de oude en hogere woonbonus worden toegepast. De woning moet de enige woning van de belastingplichtige zijn op 31 december 2014. De belastingplichtige moet de woning effectief bewonen zodra de (ver)bouwwerkzaamheden uitgevoerd zijn en dit uiterlijk op 31 december 2016. Opgelet, volgens de fiscus is het niet voldoende om een (ver)bouwlening te hebben gesloten in 2014. De belastingplichtige moet ook de ‘stand van de (ver)bouwwerkzaamheden’ op 31 december 2014 bewijzen. De werkzaamheden moeten volgens de fiscus een ‘aanvang’ hebben genomen uiterlijk op 31 december 2014. Om de aanvang van de werkzaamheden te bewijzen schrijft de fiscus dat de belastingplichtige zich bijvoorbeeld kan steunen op:

Dit administratief standpunt kan worden betwist. De fiscale wet bepaalt dat de woning niet moet worden bewoond op 31 december 2014 wegens de ‘stand van de (ver)bouwwerkzaamheden’. Indien er nog niets is ondernomen door de belastingplichtige, dan is de stand van de (ver)bouwwerkzaamheden gewoon “de werken moeten nog starten”. De fiscus zal haar standpunt nog meedelen in een circulaire…wordt dus vervolgd.

 

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.