Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Voortaan niet enkel woninghuur- maar ook andere huurcontracten online registeren

Gepubliceerd op 07-02-17

MyRent

Sinds januari 2017 kunnen alle huurovereenkomsten (verhuur, onderhuur en overdracht van huur) online geregistreerd worden via de MyRent-software van de FOD Financiën (www.myrent.be). Dit geldt ook voor de eventuele bijlagen en de plaatsbeschrijvingen. Voordien was dit enkel mogelijk voor woninghuurovereenkomsten.

Anders dan bij woninghuur, moet er voor de registratie van deze contracten betaald worden. De online registratie is daarom maar definitief als de vereiste registratierechten betaald zijn. De instructies daarvoor, namelijk het rekeningnummer en de mededeling die u moet vermelden, krijgt u via MyRent.

De online-registratie is niet verplicht, maar wordt wel aangemoedigd. Voor bepaalde verhuurders, zoals bijvoorbeeld vastgoedmakelaars, zou dit in de toekomst wel verplicht worden. Particulieren daarentegen zullen hun contract ook nog altijd via de post of persoonlijk, op papier, kunnen aanbieden op het plaatselijke registratiekantoor. Men kan daarentegen het huurcontract niet meer via mail of fax naar het bevoegde registratiekantoor sturen.

Registratiegegevens

Naast het overmaken van het eigenlijke huurcontract met bijlagen, moeten volgende gegevens worden ingevuld:

Waarom registreren?

Het registreren van een huurcontract verleent het huurcontract een ‘vaste datum’. Dat wil zeggen dat niemand die datum nog kan betwisten en dat het contract ‘bindend’ is ‘voor derde partijen’. Dat is belangrijk voor zowel de huurder en de verhuurder.

Bescherming van de huurder

Als het huurcontract voor huisvesting bestemd is en de woning als hoofdverblijfplaats wordt gebruikt, is bij een verkoop van het verhuurde onroerend goed de huurder vanaf de ‘vaste datum’ wettelijk beschermd tegen uitzetting door de nieuwe eigenaar-verhuurder gezien deze laatste gebonden is door het huurcontract.

Bescherming van de verhuurder (eigenaar)

Als de eigenaar het huurcontract voor een woning bestemd tot hoofdverblijfplaats, gesloten voor een periode langer dan drie jaar, geregistreerd heeft, moet de huurder een opzegtermijn respecteren om het huurcontract te beëindigen (dat is wat de wet de bescherming van de verhuurder noemt).

De registratie van een huurcontract voor een onroerend goed dat deels bestemd is voor huisvesting en deels voor andere doeleinden (bijvoorbeeld een winkel of kantoor), biedt de verhuurder bovendien het voordeel dat de inkomstenbelasting voor ieder gedeelte afzonderlijk wordt vastgesteld en belast. Bij gebrek aan registratie van dat huurcontract zijn daarentegen de volledige netto-huurinkomsten belastbaar.

 

Bron: Koninklijk besluit van 7 december 2016 houdende regeling van de aanbieding op gedematerialiseerde wijze van onderhandse huurcontracten tot de formaliteit van registratie, BS 20 december 2016.

Sofia

Sofia

juridisch adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.