Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Vermijd hoge btw-boeten en dien uw jaarlijkse btw-listing in voor 31 maart 2017

Gepubliceerd op 08-03-17

Een btw-belastingplichtige moet één keer per jaar, vόόr 31 maart, de btw-listing ("jaarlijkse klantenlisting") indienen. Dit kan uiteraard met behulp van uw boekhouder.

Deze verplichting geldt in principe zowel voor de btw-plichtigen die vallen onder de "gewone" btw-regeling (btw-boekhouding), als voor de btw-plichtigen die onderworpen zijn aan een "bijzondere" btw-regeling (forfaitaire landbouwregeling of kleine ondernemingsregeling).

Op te nemen afnemers

Deze listing is een overzicht van alle klanten aan wie u in het voorgaande kalenderjaar goederen hebt geleverd of diensten hebt verstrekt. Enkel de klanten met een Belgisch btw-nummer mogen hier worden opgenomen. Bovendien is het zo dat de klanten aan wie u minder dan 250 EUR, excl. btw, heeft gefactureerd het voorbije jaar, moeten worden weggelaten uit de lijst.

Klanten met een buitenlands btw-nummer, particulieren en vrije beroepers zonder btw-nummer moeten ook niet worden opgenomen in de lijst.

Ook de handelingen die vrijgesteld zijn van btw, zoals bijvoorbeeld de lidgelden van vzw's, de onroerende verhuur, medische prestaties ... moeten niet in de klantenlisting worden opgenomen.

Nihil-aangifte

Wie in 2016 geen handelingen heeft verricht voor btw-belastingplichtige afnemers, zou kunnen veronderstellen dat er vόόr 31 maart 2017 helemaal geen btw-listing moet worden ingediend.

In principe moet u in dat geval inderdaad geen afzonderlijke nihil-listing indienen, maar mag u niet vergeten om in de laatste btw-aangifte van het jaar (deze van december of het vierde kwartaal) het vakje "nihil-listing" aan te kruisen (vak VIII van de periodieke btw-aangifte).

Landbouwers die onder het btw-forfait vallen, kunnen het vakje "nihil-listing" echter niet aanduiden. Zij zullen effectief een lege (nihil) klantenlisting moeten indienen wanneer ze geen handelingen moeten opnemen. Landbouwers die het voorbije jaar geen intracommunautaire leveringen hebben verricht, mogen evenmin vergeten te melden dat ze geen intracommunautaire opgave moeten indienen.

Nieuw dit jaar is dat een kleine ondernemer die geen handelingen aan te geven heeft zelfs geen nihil-aangifte meer moet indienen. Het gaat dan om de kleine ondernemer die het voorbije jaar geen klanten heeft gehad met een Belgisch btw-nummer, of wél een Belgisch btw-nummer hebben maar waarbij de jaarlijkse omzet per klant met een Belgisch btw-nummer niet meer dan 250 euro bedraagt.

Opgelet! Deze regeling geldt vanaf de klantenlistings voor 2016 waarbij de activiteit niet werd stopgezet gedurende de eerste zes maanden van 2016. 

Stopgezette btw-activiteit

Heeft u in de loop van 2016 de btw-activiteiten stopgezet, dan mag u niet vergeten de klantenlisting in te dienen binnen de drie maanden na het verlies van uw hoedanigheid als btw-belastingplichtige.

Wijze van indiening

Normaal gezien dient de klantenlisting elektronisch te worden ingediend. Hiervoor kan u gebruik maken van de INTERVAT-toepassing van de FOD Financiën.

Landbouwondernemingen die geopteerd hebben voor het forfaitaire stelsel of de kleine ondernemingen hebben echter nog de keuze. Zij mogen, mits toestemming van de btw-controle, de klantenlisting op papier indienen, maar zij mogen ook van de INTERVAT-toepassing gebruik maken.

Opgelet voor de boete bij laattijdige indiening of niet-indiening

In principe dient de klantenlisting te worden ingediend vόόr 31 maart 2017. Dit wil zeggen dat 30 maart effectief de allerlaatste dag is om te kunnen spreken van een tijdig ingediende btw-aangifte om boeten te vermijden.

Wie zijn listing laattijdig indient riskeert een boete van EUR 25 tot 2.500 EUR. Dient men helemaal geen klantenlisting in of wacht men meer dan 9 maanden hiermee (de listing wordt vergeten), dan kan de boete oplopen tot 3.000 EUR.

Leslie

Leslie

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.