Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Uw schuldenaar betaalt niet. Wat nu?

Gepubliceerd op 13-02-15

Als u als schuldeiser geconfronteerd wordt met een schuldenaar die niet betaalt, dan heeft u verschillende actiemiddelen. 
U kan meteen een dagvaarding lanceren voor de bevoegde rechtbank met het oog op het verkrijgen van een vonnis. Een vonnis is een uitvoerbare titel die u als schuldeiser de mogelijkheid biedt om gedwongen uitvoeringsmaatregelen te nemen zoals het leggen van uitvoerend beslag. Probleem is echter dat er vaak veel tijd zit tussen inleiden van de zaak voor de rechtbank en het verkrijgen van een titel, waardoor de schuldenaar vaak rustig de tijd heeft om zich te verarmen en zijn goederen waarop eventuele uitvoering mogelijk kan zijn, veilig te stellen.

Teneinde dit te vermijden, kan u als schuldeiser (bewarend) beslag leggen. Bewarend beslag kan u leggen op de roerende en de onroerende goederen van uw schuldenaar of ‘onder derden’. In dit artikel zal deze laatste vorm van beslag besproken worden.

Bewarend beslag onder derden

Definitie

Beslag onder derden is het beslag dat door een schuldeiser wordt gelegd op de bedragen en zaken die de derden aan zijn schuldenaar, de beslagene, verschuldigd is. De bedragen en zaken die een derde aan een schuldenaar is verschuldigd, behoren tot het vermogen van de schuldenaar, en maken dus deel uit van het onderpand van de schuldeiser. 

Het derdenbeslag wordt alzo gekenmerkt door een triangulaire structuur. Er zijn drie partijen: de beslaglegger, de beslagene en de derde. De rechtsfiguur impliceert bovendien twee schuldvorderingen, meer bepaald deze van de beslaglegger op de beslagene, en deze van de beslagene op de derde. De schuldvordering die bestaat in de verhouding tussen de beslaglegger en de beslagene wordt de oorzaak van het beslag genoemd, deze tussen de beslagene en diens schuldenaar het voorwerp van het beslag.

Voorbeeld

U heeft als schuldeiser een vordering tot betaling ten aanzien van een klant die, na meerdere aangetekende ingebrekestellingen, geen gevolg geeft aan uw verzoek. Het is u bekend dat deze klant rekeningen heeft bij verschillende banken waardoor u beslist om beslag te leggen op al de tegoeden van uw klant bij de resp. banken. Uw klant heeft immers een schuldvordering ten aanzien van de bank die behoort tot het vermogen van uw klant en dus deel uitmaakt van uw onderpand. De tegoeden waarop u beslag kan leggen omvatten alle bedragen en/of zaken die de bank aan haar klant is verschuldigd, zoals het creditsaldo van een rekening, tegoeden op deposito- en renteboekjes, enz. In deze situatie bent uzelf de beslaglegger, uw klant is de beslagene en de bank is de zogenaamde ‘derde’.

Voorwaarden

Om bewarend beslag te kunnen leggen moet er sprake zijn van urgentie. U moet kunnen aantonen dat uw schuldenaar zich in een penibele situatie bevindt, bijvoorbeeld aan de hand van het uitblijven van reacties op aangetekende aanmaningen, slechte balanscijfers, dagvaardingen van BTW/RSZ… Als schuldeiser moet u daarnaast beschikken over een ‘zekere, vaststaande en opeisbare’ schuldvordering. Dit kan bijvoorbeeld een vervallen en niet geprotesteerde factuur zijn.

Procedure

a) Machtiging van de beslagrechter
In principe moet de beslagrechter zijn machtiging geven om bewarend beslag te mogen leggen. Dit kan u doen via het indienen van een eenzijdig verzoek. Een eenzijdig verzoekschrift heeft tot gevolg dat uw schuldenaar niet op de hoogte wordt gebracht van uw verzoek tot het leggen van beslag waardoor er een verrassingseffect is. Indien de beslagrechter machtiging verleent, kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot het leggen van beslag.

b) Geen machtiging
In bepaalde gevallen heeft u geen machtiging van de beslagrechter nodig, met name wanneer uw aanspraken steun vinden in onderhandse of authentieke stukken zoals bijvoorbeeld een schuldbekentenis, een tussen handelaars niet-geprotesteerde factuur, een wisselbrief…. U kan dan beslag laten leggen bij gerechtsdeurwaardersexploot waarin de schuldvordering wordt uiteengezet en de akten waarop wordt gesteund, wordt vermeld.

Gevolgen

Bewarend beslag heeft tot gevolg dat de goederen onbeschikbaar worden en dus niet meer kunnen worden weggemaakt. Door het leggen van bewarend beslag heeft u vaak een voordeligere uitgangspositie als u later over een uitvoerbare titel (bijvoorbeeld een vonnis) zal beschikken omdat u de goederen waarop uitwinning kan gebeuren, gedeeltelijk heeft veilig gesteld. Het valt dus zeker aan te raden om deze mogelijkheid in overweging te nemen wanneer u geconfronteerd wordt met bovenstaande situatie. Voor meer informatie, kan u uiteraard steeds terecht bij SBB.

 

Sofia

Sofia

juridisch adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.