Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Uw bezoldiging verhogen om het verlaagd tarief te genieten?

Gepubliceerd op 26-11-18

Met het zomerakkoord van het jaar 2017 kan een vennootschap haar winst laten belasten aan een verlaagd tarief van 20,40%. Om van dit tarief te genieten, moet de vennootschap een minimum bedrijfsleidersloon uitkeren. Indien uw vennootschap in het najaar 2018 nog geen minimumloon heeft uitgekeerd, dan kan het interessant zijn om een eventuele optimalisatie te simuleren. Hoe u dat doet, leest u hier.

Basistarief van 29,58% en een bijkomende heffing van 5,1%

De winst van uw vennootschap m.b.t. het boekjaar dat ten vroegste is gestart op 1 januari 2018 wordt in principe belast aan het gewone tarief van 29,58% (25% vanaf boekjaar 2020). Uw vennootschap moet daarnaast een bijkomende heffing van 5,1% indien er geen wettelijk minimumloon wordt uitgekeerd aan minstens één bedrijfsleider natuurlijke persoon. Het minimum uit te keren loon is 45.000 € maar kan ook minder zijn indien het loon minstens gelijk is aan het belastbaar resultaat van de vennootschap. Indien er geen bedrijfsleidersloon wordt uitgekeerd, dan bedraagt de bijkomende heffing maximaal 2.295 € (45.000 € x 5,1%). Indien er wel een loon wordt uitgekeerd (bv. 20.000 €) maar minder dan het minimumloon (in principe 45.000 €), dan zal de vennootschap een bijkomende heffing van 5,1% betalen op het verschil (45.000 € - 20.000 € = 25.000 € x 5,1% = 1.275 €). De heffing is fiscaal aftrekbaar waardoor de effectieve kost van de heffing maximaal 1.616,14 € bedraagt (2.295 € min 29,58%).

Verlaagd tarief van 20,40%

Een kleine vennootschap kan onder bepaalde voorwaarden genieten van het verlaagd tarief van 20,40% op de eerste winstschijf van 100.000 €. Dit is dus 9,18% minder dan het gewone tarief. De winst boven de eerste winstschijf van 100.000 € is altijd belastbaar aan 29,58% (25% vanaf boekjaar 2020). Voor het verlaagd tarief moet de vennootschap een minimumloon uitkeren aan minstens één bedrijfsleider natuurlijke persoon. Het minimumloon is 45.000 € maar kan ook minder zijn indien het loon minstens gelijk is aan het belastbaar resultaat van de vennootschap. Indien de winst vóór aftrek van het loon van bijvoorbeeld de enige bedrijfsleider 60.000 € bedraagt, dan is het minimaal uit te keren loon 30.000 €. Het belastbaar resultaat van de vennootschap na aftrek van het loon is dan 30.000 € en dus gelijk aan het uitgekeerde loon… Dankzij dit minimumloon wordt de winst van 30.000 € belast aan 20,40% en is er geen bijkomende heffing verschuldigd.

Wat valt onder het begrip ‘loon’?

Dit is het bruto loon van de bedrijfsleider vóór aftrek van de sociale bijdragen en vóór inhouding van de bedrijfsvoorheffing. Het loon omvat niet alleen de gewone periodieke bezoldigingen maar ook de tantièmes; de voordelen alle aard (bv. bedrijfswagen of aandelenopties); de sociale bijdragen van de bedrijfsleider die door de vennootschap worden betaald; enz.

Het bruto loon van een werknemer komt niet in aanmerking voor het verlaagd tarief tenzij die werknemer naast zijn werknemersfunctie ook een bezoldigde of onbezoldigde bedrijfsleidersfunctie heeft binnen diezelfde vennootschap (standpunt van de Minister van Financiën, Mond. Vr. nr. 26821 dd. 19.09.2018, Kamercomm, Criv 54 Com 962, 4).

Startende vennootschap is vrijgesteld

Een startende vennootschap, die sinds meer dan 4 jaar bestaat en die geen zelfstandige activiteit verderzet, is gedurende de eerste 4 boekjaren vrijgesteld om een minimumloon uit te keren. M.a.w. de startende vennootschap wordt de eerste 4 boekjaren altijd belast aan 20,40% (20% vanaf boekjaar 2020) en is ook vrijgesteld van de bijkomende heffing van 5,1%.

Sommige vennootschappen worden uitgesloten van het verlaagd tarief

Bepaalde vennootschappen kunnen niet genieten van het verlaagd tarief, o.a.:

  • de grote vennootschappen;
  • de dochtervennootschappen (bijvoorbeeld uw exploitatievennootschap die voor meer dan 50% wordt aangehouden door een familiale holding);
  • de vennootschappen die enkel bestuurdersvennootschappen hebben en geen bedrijfsleider natuurlijke persoon.

 

Voorbeeld

Bart is ongehuwd, woont in Gent en heeft 1 kind in co-ouderschap. Bart is de enige aandeelhouder en zaakvoerder in zijn eenmansbvba (EBVBA). Op basis van het tussentijds resultaat van de EBVBA wordt de winst vóór loonaftrek geschat op 160.000 €. Bart heeft in het voorjaar reeds 20.000 € loon ontvangen uit de EBVBA. Daarnaast geniet hij ook nog jaarlijks 20.000 € huurinkomsten uit de verhuring van een handelspand. Bart stelt zich de vraag of het nuttig is om zijn loon in het najaar te verhogen naar 30.000 € of misschien zelfs 45.000 €. De twee simulaties geven het volgende resultaat:

          

         Huidig toegekend loon                                                Simulatie 1                                                                     Simulatie 2                                   

Het huidig loon van 20.000 € verhogen naar het minimumloon van 45.000 € heeft een positieve impact van + 2.540 € indien men de winst na belasting en de netto bezoldiging optelt (109.217 € vs 106.677 €). Indien men uitgaat van de hypothese dat de netto winst na belasting wordt uitgekeerd aan de aandeelhouder (tevens bedrijfsleider) via een dividend aan 15%, dan heeft de loonsverhoging een positieve impact van + 3.670 € in het privé vermogen (95.693 € vs 92.023 €).

Afhankelijk van de situatie kan de fiscale impact van een loonsverhoging groot of klein zijn. Opgelet, soms kan de fiscale impact ook negatief zijn waardoor het dan niet interessant is om het loon te verhogen.

Met het zomerakkoord en de talrijke andere wijzigingen in de vennootschapsbelasting is het belangrijk om in het najaar de nodige aandacht te geven aan de fiscale situatie van uw vennootschap. Een goede analyse met performante simulatietools is hierbij een ‘must’.

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.