Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Premie Impulsfonds vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen

Gepubliceerd op 09-10-15

Om het tekort aan huisartsen in medisch dun bevolkte regio’s op te vangen, worden een zogeheten Impulseo-premie en een renteloze lening toegekend aan de huisartsen die zich in een die regio vestigen. De Impulseo-premie werd tot voor kort als een beroepsinkomen beschouwd bij de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen. Dit verandert nu.

Premie van het Impulseo-fonds

Het Impulseo-fonds werd opgericht om jonge huisartsen ertoe aan te zetten zich te vestigen in zones met weinig huisartsen per duizend inwoners. Een premiestelsel moet het jonge huisartsen makkelijker maken zich te vestigen in “medisch dunbevolkte gebieden” of hun bestaande praktijk ernaartoe te verhuizen. Het fonds geeft twee soorten steun:

Wordt de premie Impulsfonds belast?

De premie is een belastbaar beroepsinkomen maar wordt sinds inkomstenjaar 2011 fiscaal gunstig belast. De premie wordt belast aan slechts 16,5% (nog te verhogen met de gemeentebelasting) en wordt dus niet belast als een gewoon beroepsinkomen. Als u weet dat een gewoon beroepsinkomen meestal wordt belast aan 50%, betekent dit dus een belangrijk fiscaal voordeel.

Premie Impulsfonds voortaan vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen!

Tot voor kort werd de premie van 20.000 euro aangemerkt als een beroepsinkomen van de huisarts dat onderworpen was aan de sociale zekerheidsbijdragen. Aangezien het gaat om een aanmoedigingspremie die niet dient om inkomstenverlies goed te maken, was het logisch dat de Impulseo-premie niet meer in aanmerking werd genomen bij de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen. Dit werd nu ook zo in de regelgeving neergeschreven met een koninklijk besluit van 30 augustus 2015. De impulseo premies maakt niet langer deel uit van de berekeningsbasis van de sociale zekerheidsbijdragen. Het koninklijk besluit bepaalt geen datum van inwerkingtreding. Bijgevolg is het koninklijk besluit van toepassing 10 dagen na de publicatie in het Staatsblad.

Isabel

Isabel

juridisch adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.