Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Nieuwe kilometervergoeding vanaf 1 juli 2017

Gepubliceerd op 26-06-17

Een werknemer (of bedrijfsleider) die zijn eigen wagen gebruikt voor professionele verplaatsingen voor zijn werkgever (of vennootschap) maakt kosten die eigenlijk voor rekening zijn van die werkgever (of vennootschap). Deze kosten worden in het fiscaal recht gekwalificeerd als zogenaamde ‘kosten eigen aan de werkgever’. Kan u die (auto)kosten laten terugbetalen door uw werkgever? Zo ja, kan uw werkgever u hiervoor een forfaitaire vergoeding geven? Hierna krijgt u een korte toelichting over de zogenaamde belastingvrije kilometervergoeding. De regels voor werknemers gelden in principe ook voor de zelfstandige bedrijfsleiders.

Kilometervergoeding vanaf 1 juli 2017

Een werkgever kan een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan een werknemer die met zijn eigen wagen rijdt voor beroepsdoeleinden. De kilometervergoeding bedraagt 0,3460 EUR/kilometer voor de periode van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018. De vergoeding is geen bezoldiging en is dan ook niet belastbaar. De vergoeding is ook vrijgesteld van de sociale zekerheidsbijdragen (zowel werknemers- als werkgeversbijdragen). Indien de werkgever meer geeft dan 0,3460 EUR/kilometer dan is die extra vergoeding in principe belastbaar als loon.

Enkel voor zuivere beroepsverplaatsingen

De kilometervergoeding kan enkel worden toegekend wanneer de werknemer zuivere beroepsverplaatsingen doet (bijv. klantenbezoek of levering van goederen). Een zuivere beroepsverplaatsing betekent dat de werknemer zich niet verplaatst tussen zijn woonplaats en zijn vaste plaats van tewerkstelling. Indien dit wel het geval is dan spreekt men over woon-werkverplaatsingen die eigenlijk geen zuivere beroepsverplaatsingen zijn maar eerder privé verplaatsingen…

Niet voor woon-werkverplaatsingen

Een belastingvrije kilometervergoeding kan niet worden toegekend voor de woon-werk verplaatsingen die de werknemer doet. Vergoedingen voor woon-werkverplaatsingen zijn dus gewoon belastbare vergoedingen. Echter, de werknemer kan deze woon-werkvergoeding via zijn belastingaangifte vrijstellen ten belope van maximaal 390 EUR (aj. 2018) indien hij zijn werkelijke beroepskosten niet bewijst…

Bron: circulaire van de FOD Mobiliteit dd. 20.06.2017, Staatsblad 23 juni 2017.

 

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.