Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Nieuwe innovatieaftrek voor softwareontwikkelaars

Gepubliceerd op 05-12-16

De federale ministerraad heeft recent een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een zgn innovatieaftrek invoert voor inkomsten uit bepaalde intellectuele rechten. De nieuwe innovatieaftrek heeft een ruim toepassingsgebied en betekent een belangrijk nieuw fiscaal voordeel voor softwareontwikkelaars. Hierna een woordje uitleg.

De innovatieaftrek is de vervanger van de inmiddels afgeschafte octrooiaftrek. De octrooiaftrek is op 30 juni 2016 afgeschaft maar kan wel nog onder bepaalde voorwaarden worden toegepast op inkomsten uit octrooien tot 30 juni 2021. De nieuwe innovatieaftrek verschilt van de octrooiaftrek door een ruimer toepassingsgebied. De innovatieaftrek kan niet alleen worden toegepast op inkomsten uit octrooien, maar ook uit kwekersrechten en auteursrechtelijk beschermde software. Dit ruimer toepassingsgebied heeft tot gevolg dat kmo-vennootschappen in de softwaresector een groot deel van hun kwalificerende netto winsten kunnen vrijstellen van de vennootschapsbelasting. De innovatieaftrek bedraagt immers 85% van de kwalificerende nettowinst. Dit betekent dat de kwalificerende nettowinsten uit auteursrechtelijke software (royalties uit licenties, meerwaarden uit verkoop, schadevergoedingen wegens inbreuken op auteursrecht, …) voor 85% worden vrijgesteld van de vennootschapsbelasting. De overige nettowinst (15%) wordt belast aan de gewone belastingtarieven in de vennootschapsbelasting. De effectieve belastingdruk bedraagt dus in feite slechts 5% (het gewone belastingtarief in de vennootschapsbelasting van 33,99% op 15% van de overige belastbare netto winst).

Om misbruiken te vermijden kan de innovatieaftrek enkel worden toegepast in de mate dat de vennootschap zelf het onderzoek en de ontwikkeling van de intellectuele rechten doet en er de kosten van draagt. Met andere woorden, de vennootschap moet een substantiële O&O activiteit hebben in België, dit is de zgn nexusbenadering die door de OESO is opgelegd. Indien een Belgische softwarevennootschap de software volledig zelf in België ontwikkelt, dan zal de nexus van die vennootschap in principe 100% bedragen waardoor de innovatieaftrek voor die vennootschap niet moet worden beperkt. Voor een verder advies over de nieuwe innovatieaftrek, neem gerust contact op met SBB Accountants & Adviseurs.

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.