Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Nieuw belastingkrediet voor investeringen!

Gepubliceerd op 19-08-14

Zelfstandigen die met eigen middelen investeren en hun netto beroepsvermogen verhogen, kunnen in de personenbelasting genieten van een belastingkrediet. De wet van 8 mei 2014 heeft het fiscaal voordeel uitgebreid en interessanter gemaakt voor zelfstandigen. Hierna een woordje uitleg.

Zelfstandigen die een eenmanszaak of vrij beroep hebben, kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een belastingkrediet indien ze met eigen vermogen investeren en hiermee hun eigen beroepsvermogen verhogen. Het belastingkrediet bedraagt 10% op het verschil tussen het eigen beroepsvermogen op het einde van het belastbare tijdperk en het hoogste eigen beroepsvermogen op het einde van één van de drie voorafgaande belastbare tijdperken. Resulteert het verschil in een positief bedrag, dan kunt u 10% van het verschil genieten in de vorm van een belastingkrediet (met een maximum van 3.750 euro voor het jaar 2014). Dit belastingkrediet wordt verrekend met de verschuldigde personenbelasting op het belastbaar beroepsinkomen. Dit heeft als nadeel dat u het belastingkrediet niet kan genieten indien er geen verschuldigde personenbelasting is op uw beroepsinkomen (bijvoorbeeld wegens een beroepsverlies). Het belastingkrediet kan dan niet verrekend worden en wordt dan overgedragen naar de drie volgende aanslagjaren.

De wet van 8 mei 2014 heeft dit nadeel weggewerkt door het belastingkrediet terugbetaalbaar te maken vanaf inkomstenjaar 2014 (aanslagjaar 2015). Het belastingkrediet wordt dus vanaf 2014 verrekend met de verschuldigde personenbelasting op het belastbaar beroepsinkomen. Indien er geen verschuldigde personenbelasting is op uw beroepsinkomen (bijvoorbeeld wegens een verlies) dan zal het belastingkrediet toch onmiddellijk terugbetaalbaar zijn en niet worden overgedragen naar een volgend belastbaar tijdperk... 

Bron: Artikel 289bis en 304, §2, eerste lid WIB92 zoals gewijzigd door artikel 91 van de wet van 8 mei 2014, Belgisch Staatsblad 28 mei 2014.

 

Gregory

Gregory

fiscaal adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.