Selecteer uw kantoor uit onderstaande lijst

Op basis van uw locatie selecteerden wij ons kantoor in . Wijzigen? Zoek SBB-kantoor.

Moet u sociale bijdragen betalen op uw auteursrechten?

Gepubliceerd op 27-07-15

Als zelfstandige betaalt u sociale bijdragen op het beroepsinkomen zoals vastgesteld door de fiscus. Inkomsten uit auteursrechten tot een bedrag van €57.270 (cijfer inkomstenjaar 2015) worden sinds enkele jaren op fiscaal vlak niet meer als beroepsinkomsten gekwalificeerd, maar als roerende inkomsten. Uw inkomsten uit auteursrechten tot een bedrag van €57.270 maken dus geen deel uit van de berekeningsbasis van de sociale bijdragen voor zelfstandigen.

Wat betekent dit voor u op sociaalrechtelijk vlak?

Geniet u auteursrechten en heeft u daarnaast nog een statuut dat minstens gelijkwaardig is aan het sociaal statuut der zelfstandigen, dan bent u wat uw inkomsten uit auteursrechten betreft niet verzekeringsplichtig als zelfstandige. U geniet onder andere een gelijkwaardig statuut wanneer u:

U geniet een gelijkwaardig statuut als loontrekkende of ambtenaar

Algemeen gesteld kunnen we zeggen dat indien u minstens halftijds in loondienst of als ambtenaar werkt, u een gelijkwaardig statuut geniet. Als genieter van auteursrechten bent u bijgevolg niet verzekeringsplichtig als zelfstandige en dient u ook geen sociale bijdragen te betalen op de inkomsten uit auteursrechten.

U heeft nog beroepsinkomsten uit een andere zelfstandige activiteit

Dan bent u uiteraard onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen op basis van deze andere zelfstandige activiteit. Zoals hierboven aangehaald worden de inkomsten uit auteursrechten onder de 57.270 EUR niet in aanmerking genomen voor de berekening van uw sociale bijdragen. Liggen uw inkomsten uit auteursrechten hoger, dan kan het surplus fiscaal gezien wel als een beroepsinkomen gekwalificeerd worden. Dient u dan toch sociale bijdragen te betalen op dit surplus? Gelukkig niet! Aangezien u via uw andere zelfstandige activiteit in hoofdberoep een gelijkwaardig statuut geniet moet u geen bijdragen betalen voor uw inkomsten uit auteursrechten. U dient uw sociaal verzekeringsfonds wel te informeren welk deel van uw beroepsinkomen voortvloeit uit auteursrechten en hen verzoeken op dat deel van uw beroepsinkomen geen sociale bijdragen te berekenen. De sociale bijdragen worden in dit geval dus enkel berekend op de beroepsinkomsten uit uw andere zelfstandige activiteit.

U heeft geen gelijkwaardig statuut

Geniet u inkomsten uit auteursrechten maar u heeft geen ander statuut dat minstens gelijkwaardig is aan het sociaal statuut der zelfstandigen, dan bent u verzekeringsplichtig als zelfstandige. Zolang de inkomsten uit auteursrechten onder de 57.270 EUR liggen, zal slechts de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn, aangezien het beroepsinkomen 0 EUR bedraagt. Als de inkomsten boven deze drempel liggen, zal de sociale bijdrage berekend worden op het surplus.

 

Isabel

Isabel

juridisch adviseur

Praktijkgidsen

Praktijkgidsen

Wij krijgen elke dag vragen van klanten die voor belangrijke investeringsbeslissingen staan. Om hen wegwijs te maken in de vaak complexe wetgeving waarmee ze geconfronteerd worden, heeft ons kenniscentrum een aantal praktijkgidsen uitgewerkt die u wellicht zullen interesseren. U kan ze gratis downloaden.

 

Bekijk alle praktijkgidsen
Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf steeds op de hoogte van veranderingen in uw sector
Bedankt voor uw inschrijving.